Pressmeddelande

Kultivera tro och ta hand om andra, uppmanar talare under världsomfattande kyrkokonferens

Genom att följa Jesus Kristus kan vi känna frid i svåra tider. Och det medför ett ansvar att ta hand om de fattiga och att vårda jorden. De här budskapen hördes av tusentals trofasta som samlats i Salt Lake City för en generalkonferens i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, och av miljontals andra som tittade online.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas generalkonferenser äger rum var sjätte månad. Globala ledare i kyrkan talar till medlemmar och vänner runt hela jorden. Konferensens fem möten, som hölls den 1–2 oktober 2022, sändes live på 70 språk.

Russell M. Nelson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, vädjade till åhörarna att finna ro från denna världs intensitet, osäkerhet och ångest genom att besluta sig för att följa Jesu Kristi exempel.

Genom att leva på Herrens sätt får vi glädje och frid, och han inbjöd andra att följa det sättet att leva med mildhet, vänlighet och kärlek, instämde J. Anette Dennis. Syster Dennis verkar som första rådgivare i generalpresidentskapet för Hjälpföreningen, kyrkans organisation för kvinnor.

Jesu Kristi ljus och Ande vägleder alla att hjälpa fattiga och nödställda runt om i världen, sa president Dallin H. Oaks, förste rådgivare i första presidentskapet. Han betonade på nytt kyrkans uppdrag att arbeta med andra välgörenhetsorganisationer för att på en global skala ge humanitär hjälp till nödlidande.

Bland dem som bidrog till konferensmötena fanns flera européer.

Äldste Dieter F. Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum introducerade en omarbetad guide för kyrkans ungdomar i åldrarna 11 till 18 år. Den nya guiden ”Vägledning för de unga: En guide för att göra val” är baserad på evangelieprinciper, handlingsfrihet och inspiration. ”Den bästa guide ni möjligtvis kan ha för att göra val är Jesus Kristus. Jesus Kristus är ungdomarnas styrka”, sa tyskfödde äldste Uchtdorf.

Omsorgen om jorden och vår naturliga miljö är ett heligt ansvar som anförtrotts mänskligheten av Gud, sa Gérald Caussé, kyrkans presiderande biskop. Han rekommenderade att vi anammar en personlig livsstil och beteenden som respekterar Guds skapelser. Biskop Caussé kommer från Bordeaux.

Under lördagens eftermiddagsmöte uppsändes en bön av äldste Hans T. Boom i de sjuttios kvorum. Han vädjade till Gud att hjälpa troende förstå sitt kall och sin plats i världen. Äldste Boom föddes i Amsterdam. Han verkar för närvarande som president för området Europa Nord, som har sitt huvudkontor i London.

Under konferensen fick kyrkans medlemmar visa sitt stöd för ändringar inom kyrkans ledarskap. Åtta generalauktoritetssjuttio avlöstes och fick emeritus-status. Sex nya områdessjuttio kallades, bland andra Bernhard Cziesla från Jakobwüllesheim i Tyskland och Yves S. Weidmann från Burgdorf i Schweiz.

Sjuttio i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga verkar som ”särskilda vittnen” och hjälper de tolv apostlarna att ”bygga upp kyrkan och ordna med alla dess angelägenheter” i ett visst geografiskt område.

Under konferensens avslutande möte tillkännagav president Russell M. Nelson planer på att bygga ytterligare 18 tempel.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.