Pressmeddelande

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skänker 32 miljoner dollar till FN:s livsmedelsprogram

Medlen ska förse 1,6 miljoner människor i nio nationer med akut livsmedels- och krishjälp

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har skänkt 32 miljoner dollar till Förenta nationernas världslivsmedelsprogram (WFP) – samfundets största engångsbidrag till en humanitär organisation – i kampen mot det som WFP kallar en ”gigantisk hungerkris”.

Under ett besök i onsdags på WFP:s huvudkontor i Rom överräckte biskop L. Todd Budge i presiderande biskopsrådet donationen till Barron Segar, generalsekreterare och verkställande chef på WFP USA, och Ute Klamert, verkställande direktör för WFP:s avdelning för partnerskap och styrning.

”Vi är så tacksamma för samarbetet med FN:s livsmedelsprogram för vi vet att de ser till att maten når dem som behöver den mest”, säger biskop Budge. ”Och vi tackar sista dagars heliga och kyrkans vänner vars ekonomiska uppoffringar har möjliggjort den här gåvan. Sådan frikostighet gör Guds barn lite gladare och oss alla lite heligare.”

WFP ska med kyrkans medel tillhandahålla mat och annan katastrofhjälp till 1,6 miljoner av de mest utsatta människorna i nio länder: Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Haiti, Kenya, nordöstra Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen.

”Den här enastående donationen från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kunde inte ha kommit lägligare”, säger WFP:s verkställande chef David Beasley. ”Miljontals människor svälter i dag, så WFP arbetar hårt på att leverera mat, hjälp och hopp – och detta livräddande bidrag låter oss göra just det.”

När en global livsmedelskris orsakar hunger för miljontals människor är WFP:s arbete tillsammans med regeringar och partners en kritisk livlina för många. I Somalia, till exempel, ökar WFP den humanitära hjälpen till rekordnivåer för att avstyra en hotande svältkatastrof. I Jemen har WFP:s livsmedelshjälp nått mer än halva landets befolkning och avvärjt hunger. Samtidigt förlitar sig miljoner familjer på organisationens stöd i form av livsmedel, näring och försörjningsstöd i Afghanistan.

”I denna tid av oöverträffad global nöd är vi tacksamma för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas omvandlande gåva”, säger Segar. ”Hjälp från den privata sektorn är nödvändig för vårt uppdrag och gör det möjligt för WFP att anpassa livsmedelshjälp och återuppbyggande arbete så att familjer får stabilitet och tröst i dessa svåra tider. Jag är säker på att kyrkans gåva kommer att inspirera andra gå med i vår rörelse för att göra slut på global svält.”

Klamert tillägger: ”Vi tar emot den här donationen med tacksamhet och ett fast förtroende för vår förmåga att använda den till att leverera mat till de mest utsatta, nå dem i nödens stund och skydda dem från farliga situationer så att de kan överleva och bygga upp återhämtningsförmåga.”

I dag står rekordmånga 345 miljoner människor inför akut osäker matsituation och 50 miljoner står på gränsen till svält. Utan omedelbara åtgärder riskerar cirka 60 miljoner barn att drabbas av akut näringsbrist innan slutet av 2022. Ringarna på vattnet runt om i världen till följd av kriget i Ukraina, sammantaget med utbredda konflikter, extremväder och de socioekonomiska sviterna av covid-19-pandemin, pressar redan nu utsatta människor mot total desperation.

”Mitt hjärta jublar över de miljontals undernärda barn som kommer att gynnas av den här donationen”, tillägger syster Camille N. Johnson, global ledare för samfundets Hjälpföreningen, en organisation för kvinnor. ”Jesus ömmar för barn. Han gråter när han ser dem svälta. Och han gläder sig även åt små hjälpinsatser för deras skull. Ett enormt tack till FN:s livsmedelsprogram och till alla som bidrar på olika sätt i den här saken.”

Jesu Kristi Kyrkas samarbete med WFP inleddes år 2014. WFP verkställande chef David Beasley fick en rundtur bland kyrkans välfärdsverksamheter i Salt Lake City år 2019. De två organisationerna arbetade tillsammans för att åtgärda hunger under covid-19-pandemin.

Jesu Kristi Kyrka skänker omkring 1 miljard dollar årligen för att hjälpa nödställda runt om i världen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.