nyhetsartikel

Judiska ledare inbjuder mormonledare till möte i New York

Vid en liten sammankomst av jude- och mormonledare i oktober 2016 kallade en framstående judisk ledare evenemanget ”början till en vacker vänskap” mellan de två trosåskådningarna.

Den vänskapen kom att stärkas ytterligare på onsdagskvällen i New York.

Israels generalkonsul i New York, Dani Dayan, och New York Board of Rabbis anordnade en mottagning för mer än 60 personer, som ingick i en fortlöpande serie relationsskapande möten mellan sista dagars heliga och judar.

 

”Banden mellan det judiska samfundet och mormonsamfundet är så djupa och tydliga i många av våra värderingar, seder och ting vi omhuldar”, sa Dayan till gruppen. ”Jag ser fram emot att ha en allt djupare relation mellan oss. Utah ligger inte under min jurisdiktion, men i det område jag har ansvar för ska jag göra allt jag kan för att se till att det bandet lever vidare.”

Mormonerna representerades av bland andra äldste Quentin L. Cook i de tolv apostlarnas kvorum med hustrun Mary, och äldste Gerrit W. Gong i presidentskapet för de sjuttios kvorum samt biskop Dean M. Davies i presiderande biskopsrådet och hans hustru Darla.

Äldste Cook sa att bandet mellan judar och mormoner är starkt delvis ”på grund av att vår teologi binder oss samman”. Han talade med tacksamhet om det tillfälle som han och några andra som var där på onsdagskvällen haft i oktober 2016 vid 175-årsfirandet av en tidig mormonapostels resa till Jerusalem. Målet i oktober förra året var inte bara att fira den årsdagen, sa äldste Cook, utan också att odla en spirande vänskap och en gemensam önskan att delta i framtida humanitära projekt.
”Vi värdesätter bandet mellan oss”, sa äldste Cook. ”Vi tror att mycket kommer att hända [om vi arbetar tillsammans].”

Äldste Cook citerade fyrfaldige justitieministern i New York, Robert Abrams, från oktober förra året när han sa att bra saker kan göras tillsammans eftersom judar och mormoner är lika på många viktiga sätt.
”Båda sätter vi familjen mycket högt. Båda lägger vi stor vikt vid utbildning. Båda är vi starkt inriktade på att ge till välgörenhet. Båda visar vi humanitär omsorg och givande vid internationella katastrofer som jordbävningar, orkaner och tsunamis jorden runt. Båda har uppnått mer än sin beskärda del av framgång, förmåga, hårt arbete och beslutsamhet, och båda har utsatts för hård förföljelse och fördomar.”

En annan judisk ledare som närvarade i onsdags och i oktober var rabbi Joseph Potasnik, vice verkställande ordförande i New York Board of Rabbis. Han talade med värme om de sista dagarnas heliga och kallade dem ett begåvat folk med omsorg om fattiga och kunniga i att ”se möjligheter att göra mer”.

”Vi kom hit i kväll i som andliga kolleger och kamrater, men låt oss göra mer tillsammans, igen” sa rabbi Potasnik. ”Vi har underbara vänner i mormonsamfundet och bland andra åskådningar. Jag tror att vi ibland inte inser hur djup den här vänskapen är. Vi ska göra mer, tillsammans.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.