nyhetsartikel

Interreligiöst seminarium

Fredagen den 14 juni deltog Ingrid Nilsson i ett seminarium anordnat av European Network on Religion & Belief under temat Creating Interfaith Community through Dialogue and Cooperation.

  

Seminariet leddes av Marie Mandakini Spennare, vice president för ENORB. Förutom från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga fanns representanter från Svenska buddistiska samarbetsrådet, Stockholms stift inom Svenska kyrkan, Stockholms romersk-katolska stift, hinduiska samfundet, samarbetsorganet för etniska organisationer i Sverige och studieförbundet SENSUS.

Under seminariet diskuterades hur bra dialog förs, vad det kan leda till men också vad som kan vara hinder för framgång.

I Ingrids anförande tog hon upp att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har engagerat sig i interreligiösa dialoger sedan kyrkans första dagar och hon citerade 11:e trosartikeln: "Vi gör anspråk på förmånen att tillbe Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt eget samvetes maningar och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att tillbe hur, var eller vad de vill."

Grunden till detta är tron på att alla människor är barn till en kärleksfull himmelsk Fader, att vi bokstavligen är syskon. Denna Gud, fylld av kärlek och omsorg, har format jorden till en plats för hela mänskligheten och har önskan och förmågan att föra hela den mänskliga familjen hem till sig igen. Människans möjlighet att göra egna val, att ha handlingsfrihet, är ett av jordelivets viktigaste syften och leder självklart till olikheter, men denna mångfald är i grunden något positivt. Det finns mycket gott i varje religion och vi kan bli bättre på att fokusera på det goda, att bygga broar i stället för murar, att leta efter det som kan förena. Vi har mycket att lära av varandra trots våra olikheter.

Diana Gerson, rabbin i New York, har så talande sagt om religiös mångfald: "Ett litet tygstycke kan i sig själv vara intetsägande eller alldagligt, men när det tillsammans med andra små tygstycken i många olika färger läggs till i livets väv, blir det till ett vackert lapptäcke inför våra ögon."

Vi vill sträva efter ett inkluderande förhållningssätt till olika religioner, att se på andras trosutövning och gudsdyrkan med respekt.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.