Pressmeddelande

20 juni är internationella flyktingdagen

Det är en dag som har kommit att beröra fler och fler människor. Enligt FNs flyktingorgan UNHCR finns det idag över 68 miljoner personer som har tvingats fly från sina hem (UNHCR).

Som efterföljare av Jesus Kristus har vi ett ansvar att ge mat till den hungrige, ge dricka till den törstige och ta emot främlingen (Matt. 25:35).

Patrick Kearon har sagt att ”Vi måste se till att nyheter om flyktingarnas svåra situationer inte blir något alldagligt när den första chocken har lagt sig, trots att krigen fortsätter och familjerna fortsätter att komma. Miljontals flyktingar runt om i världen, vars berättelser inte längre bevakas av nyhetsbyråer, är fortfarande i desperat behov av hjälp.” (Patrick Kearon, "Tillflykt undan stormen", generalkonferensen i april 2016)


Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har missionärer utsända i hela världen och i Europa finns det flera par som har ett speciellt ansvar att hjälpa flyktingar. I Grekland har kyrkan, tillsammans med Läroanstalten HIGGS i Aten, anordnat ett vänskapscenter i Aten. Här kan flyktingar som bor i Aten komma och lära sig engelska och grekiska, lära sig spela olika instrument, använda datorer och mycket mer.

I Milano Italien har de humanitära missionärerna hjälpt till att införskaffa symaskiner och annan utrustning till organisationen Articolo 10, som hjälper många flyktingkvinnor att lära sig att sy kläder och annat så att de kan starta ett eget företag och bli oberoende.
Målet för dessa kvinnor är att vara helt oberoende inom tre år med hjälp från experter i modeindustrin och donationer från partners som till exempel Jesu Kristi Kyrkas humanitära
organisation.


I Serbien har humanitära missionärer hjälpt till att rusta upp de sanitära faciliteterna i boenden för migranter och flyktingar. Nya och fungerande badrum gör att dessa personer kan ta hand om sin personliga hygien, vilket också stärker deras värdighet. Både arbetares och boendes välbefinnande förbättras närdessa grundläggande bekvämligheter är funktionella och rena.

Kearon sa:
Att vara flykting kan innebära en avgörande förändring i en persons liv, men att vara flykting är inte det som avgör vilka de är. Som för otaliga andra före dem kommer detta bestå under en period- förhoppningsvis en kort period- i deras liv. Några av dem blir i framtiden nobelpristagare, tjänstemän, läkare, forskar, musiker, konstnärer, religiösa ledare eller bidrar på andra sätt. Faktum är att mång av dem redan var dessa saker innan de förlorade allt. Denna korta tid avgör inte vilka de är, men vårt bemötande avgör vilka vi är.”
("Tillflykt undan stormen", generalkonferensen i april 2016)

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.