Pressmeddelande

Religionsdialog – varför är det viktigare än någonsin i Sverige?

Hur synlig är religion i ett uttalat sekulärt samhälle? Hur framställs religionen i den offentliga debatten? Hur motverkas fördomar och intolerans? Vad kan samhället i stort lära av den religionsdialog som förs?

Religionsdialog - samtal under Almedalsveckan, 4 juli kl 10.00 - 11.00, Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby, Gotland. Alla välkomna.

 

Även om Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade länder och att det är ett faktum att medlemsantalet minskar i många samfund spelar religion en stor roll för många. Det har aldrig tidigare i Sverige funnits en sådan mångfald av religioner och fortfarande är de som inte har en religionstillhörighet en klar minoritet (bara 23 %).

Heta debatter förs i media och övriga samhällsfora om religiösa yttringar ska få vara synliga eller inte. Att religionsfrihet ska tillåtas men helst hänvisas till den privata sfären är ett vanligt argument. Har vi hamnat i en religiös beröringsskräck?
Eftersom det sekulära samhället ska låta alla religioner, troende och icketroende få finnas behövs en dialog för att denna samexistens ska fungera i harmoni och respekt.

Medverkande:

  • Anna Lindman, journalist, SVT
  • Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
  • David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola
  • Yasri Khan, ordförande, Svenska Muslimer för fred och rättvisa
  • Annebelle Gyllenspetz, ordförande, Samarbetsrådet för Judar och Kristna i Väst
  • Ingrid Nilsson, Nationell chef Informationstjänst, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Arrangör: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.