Nyhetsrummet Blogg

Internationella kvinnodagen 2014

Den internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och har så gjort sedan drygt 100 år tillbaka. Hur den firas (t ex helgdag eller inte) och vilken prägel den har varierar från land till land och kultur till kultur. I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas lära är kvinnor och män skapade till Guds avbild, med gudomliga egenskaper och förutsättningar. Här presenteras några kvinnor med olika bakgrund och livserfarenheter.

Hjördis arbetade i många år inom psykiatrin men gick i pension nyligen. Hon är dock inte sysslolös utan är t ex god man och förvaltare för två människor, och är stödperson i ett datacafé för att undervisa och hjälpa pensionärer som inte använder datorer så mycket och annars riskerar att "stå utanför samhället mer och mer". Hjördis håller dessutom på med hantverk av olika sorter och "har aldrig en långtråkig dag".

hjordis

Hennes nästa steg i livet är att fortsätta vara glad över varje dag som går där hon kan känna sig frisk och stark och vill fortsätta vara rörlig, promenera mycket och ta mer tid att ta hand om sig själv. Hjördis vision är att kunna vara ett stöd för barn och barnbarn; hon har en bostadsrätt som lyckligtvis ligger nära hennes barns familjer. Dom kan "träffas ofta och vara till nytta och glädje för varandra".

linnea

Linnéa är 25 och studierar till socionom på Stockholms Universitet. Hon säger att hennes tro hjälper henne att förstå att det finns skillnader mellan män och kvinnor, men att det är positivt och att de är lika mycket värda. En fin bild är "att män och kvinnor är olika halvor som tillsammans i ett äktenskap kan bli en hel" och "tillsammans kan utföra det som de behöver utföra genom att bidra med olika saker". Hon känner att religionen lyfter kvinnan och tar fram alla positiva aspekter med att vara kvinna, att hon tidigt fick lära sig att kvinnor är "döttrar till Gud, att vi har en oändlig potential att bli vad vi vill". Linnéa är glad för sin tro och de lärdomar hon fått, eftersom det leder till att hon känner sig stolt över att vara kvinna.

Linnéa jobbar i första hand på att slutföra utbildningen och vill efter det "arbeta för att göra världen till en bättre plats, [...] inom det området [hon] kommer att vara verksam", och ser fram emot att börja bygga upp en egen familj.

Anna-Maria är 30, gift och har ett barn och 3 bonusbarn. Hon är ST-läkare inom onkologi. I sin yrkesroll känner hon att hon har en styrka att "ta sig an och våga 'det svåra samtalet'". Hon "arbetar med människor i mycket utsatta situationer och [hennes] möte med dem är viktigt för att de ska kunna känna trygghet i den situation de befinner sig i".

Hennes framtidsvision är att vara en god mor och hustru och en kompetent läkare. Förhoppningen är att kunna och våga ta tiden att njuta av sin nya roll som mamma, samtidigt som hon vill se till att vara påläst och duktig i yrkesrollen för att kunna lägga än större fokus där när barnet/-en blir större. För Anna-Maria är det genom tron som hon fått styrka att våga värdera modersrollen som en del av det "traditionellt kvinnliga".

Birgitta är mamma, mormor och har fem barnbarnsbarn. Hon har fullt upp som pensionär - engagerad politiker, styrelseordförande i frivilligorganisation, ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, ledamot, nämndeman i domstol... och tennis sedan 59 år tillbaka. Birgitta läser också mycket om äldre civilisationer och gillar att se hur historia och religion "vävs samman".

Hon säger att "hon alltid varit självständig, självförsörjande och fattat egna beslut" så att faktumet att hon är kvinna inte påverkat hennes livsval.

Bläddra bloggen

Om: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

Stilguideanmärkning: Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.