Pressmeddelande

Ideellt arbetande hjälper till att rädda liv

KERSA ILLALA, Etiopien --- Atmit, en näringsrik gröt som framställs av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, har räddat tusentals liv i Etiopien. I april fick två makar som tillhör kyrkan och 30 av deras vänner personlig erfarenhet av att använda den i humanitärt arbete.

Lon och Deanna Kennard, Heber City, Utah, har adopterat sex etiopiska barn, fyra av dem var föräldralösa barn från byn Kersa Illala. Paret Kennard återvänder två gånger om året och tar med sig personal för läkarvård och utbildning för att hjälpa byns invånare. På deras senaste besök i april följde 30 vänner med dem, däribland fem läkare och sex sjuksköterskor, från norra Kalifornien och närliggande stater.

Innan syster Kennard lämnade Utah ville hon ta med Atmit i deras förråd, en gröt som framställs på Welfare Square i Salt Lake City och är gjord av havremjöl, mjölkpulver, socker och tillsatser av näringsämnen.

Garry R Flake, chef för en humanitär nödhjälpsorganisation inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, gav gruppen möjlighet att använda sig av den Atmit som redan fanns i Etiopien för att hjälpa byns invånare som samlats i sjundedags-adventisternas klinik nära Kersa Illala. Vårdpersonalen samarbetade med klinikens personal för att ta hand om de akuta medicinska behoven hos byns kvinnor och barn, det mest akuta var barnens undernäring, särskilt hos tvillingar.

Dr Joseph Bingham från Provo i Utah, som arbetade i gruppen tillsammans med sina tvillingsöner som också var läkare, sade: "När patienter behandlas som lider av parasiter, infektioner och komplikationer på grund av undernäring, och det inte finns någon möjlighet till sjukhusvistelse eller sondmatning, är Atmit en metod som är lätt att förbereda för behandling av svältande barn och den kan ges så enkelt och till så låg kostnad. Ammande mödrar som inte själva får tillräcklig näring, och i synnerhet tvillingar, har behov av kraftfulla medicinska resurser och att sjukvårdspersonal ingriper om de ska få tillräcklig hjälp."

Sheryl Faught, en pensionerad lärare och adoptionssamordnare från Fallon i Nevada, gav Atmit till ett par tvillingar. "Spädbarnen var så svaga att de inte ens kunde svälja", sade hon. "Första dagen trodde vi inte att den lilla pojken skulle överleva. Det finns ingen näring i moderns mjölk, men efter att hon fått den medicinska vård hon behövde, kom hon varje dag till kliniken för att mata sina barn med Atmit. Vi blev alla så förvånade då vi såg pojken den fjärde dagen. Det var så stor skillnad."

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.