Pressmeddelande

Ett uppfyllt lfte

6 juli 1926 --- 21 juli 2004 Som soldat under tung fiendebeskjutning under andra vrldskriget lovade Neal A Maxwell att om Herren skulle bevara hans liv s skulle han gna detta liv t Herrens tjnst. Herren rddade hans liv. Unge Neal hll sitt lfte.
Nstan 60 r senare, den 21 juli 2004, avlste Herren ldste Neal Ash Maxwell i de tolv apostlarnas kvorum frn hans jordiska tjnst efter en tta r lng kamp mot leukemi. Han blev 78 r. En livstid av tjnande
"Denne underbare ledares dd fullbordar ett kapitel i kyrkans historia som strcker sig ver 30 r av trofast ledarskap", sade president Gordon B Hinckley. "ldste Maxwells livstids tjnande i kyrkan och sitt land trngde med kraft in i mnniskors hjrtan och hem ver hela vrlden." ldste Maxwell dog p 23-rsdagen av sin kallelse som apostel r 1981. Fre denna kallelse verkade han tv r som assistent till de tolv och fem r i de sjuttios presidentskap. ldste Maxwell verkade dessutom som biskop, som ombud fr kyrkans utbildning, som medlem av Unga mns generalkommitt och som regionrepresentant. "S lnge som vrt hjrta pumpar", sade ldste Maxwell, "br det en del av tiden pulsera fr att vi ger andra en hjlpande hand. Och s lnge som det finns luft i vra lungor br en del av andningen g t till att ge andra vlfrtjnt berm och vlbehvlig uppmuntran." (Citerat i "Research Foundation Honors Elder Maxwell", Ensign, aug 2002, s 77.) Tjnande i det frdolda
Vid hans begravning, som hlls den 27 juli i Tabernaklet p tempelomrdet, blev ocks ldste Maxwell ihgkommen fr sitt tjnande av sin hustru Colleen, 4 barn, 24 barnbarn och 2 barnbarnsbarn. Han var son till Clarence H och Emma Ash Maxwell. "I en vrld fylld med idoga anstrngningar i regeringsbyggnader, p kongresser, i kontor och korporativ", sade ldste Maxwell, "utfrs Guds utomordentliga arbete oftast av vanliga mnniskor, som verkar i det tysta i hemmet och familjen." (That My Family Should Partake [1974], 122) ldste Maxwell sg sig sjlv som en av dessa ordinra mnniskor som strvade efter att utfra ett extraordinrt arbete. Han inriktade sig p sin familj. "Vi knde till vr fars djupa hngivenhet till sitt tjnande i kyrkan", sade hans son Cory i sitt begravningstal. "Men vi visste ocks att han inte bara lskade oss, han lskade att vara tillsammans med oss." ldste Maxwell uttryckte ofta djup beundran fr sin hustru under nstan 54 r och hennes "andliga instinkt". Han kallade henne en "mer fullstndig" kristen n han, med syftning p hennes starka nskan att tjna och ringa behov av uppmrksamhet. En karrir i det offentligas tjnst
Med en magisterexamen i statskunskap tillbringade ldste Maxwell brjan av sitt yrkesliv inom politiken. Han arbetade i Washington D C som lagstiftande assistent och undervisade senare i statskunskap vid University of Utah. Vid ett tillflle uppmuntrades han att kandidera till ett politiskt mbete. Men ldste Maxwells tidiga erfarenheter lrde honom "att det r bttre att leva efter en skyddande evangelieprincip n tusentals kompenserande regeringsprogram --- vilka program ofta liknar att 'rtta till dckstolarna p Titanic' " ("Varfr inte nu?" Nordstjrnan, maj 1975, s 40). Som pedagog fick ldste Maxwell en utmrkelse som elevernas favorit vid University of Utah. Han blev assistent till presidenten, dekanus fr eleverna och slutligen verkstllande vicepresident. I sitt sista konferenstal varnade han: "Jag tror inte att vrldens lsningar p vrldens problem r srskilt effektiva Endast evangeliet r stndigt relevant, ersttningarna fungerar inte" ("Kommen ihg huru barmhrtig Herren har varit" (Liahona, maj 2004, s 45). Frmga med ord
ldste Maxwell blir delvis ihgkommen fr sin frmga att vltaligt uttrycka sig i ord. Han upptckte tidigt sin frmga att formulera sig, och under sina 78 r skrev han ungefr 30 bcker och orkneliga tal. Under inspiration uppndde han ett msterskap i formuleringskonst som har berrt miljontals mnniskor. "Nr han ppnade sin mun lyssnade vi alla", sade president Hinckley i sitt begravningstal. "Hans genialitet var en fljd av flit. Han var perfektionist, besluten att ur varje fras och mening klmma fram varje droppe av nring som kunde frambringas. Varje tal var ett msterverk, varje bok ett konstverk vrt upprepade genomlsningar. Jag tror inte att vi ngonsin fr se hans like." ldste Maxwell frfinade sin frmga att uttrycka viktiga tankar p insiktsfulla stt, men han lrde att det r Anden som frmedlar sanningen till dem som lyssnar. "Anden", sade han, "kan hjlpa dem vi vittnar fr, att f ord och tankar till sina sinnen som hjlper dem att frst". ("Vittna om den storslagna och underbara frsoningen", Liahona, apr 2002, s 12) En levande predikan
ldste Maxwells undervisning brjade eller slutade inte med ord. "Grningar", lrde han, "inte ord --- och att bli, inte beskriva --- r dominerande knnetecken p ett sant lrjungeskap." ("Becoming a Disciple", Ensign, jun 1996, s 14) Hans mest vltaliga predikan var det stt varp han levde. Han anstrngde sig uppriktigt fr att bli en sann lrjunge till Frlsaren, oavsett vilka utmaningar han stlldes infr. Han trodde att "enda sttet att verkligen dyrka Jesus r genom att efterlikna honom. Att strva efter att bli honom lik r ett srskilt stt att bra vrt vittnesbrd om honom." (Even As I Am [1982], s 2) ldste Dallin H Oaks i de tolv apostlarnas kvorum sade att ldste Maxwells liv var ett levande vittnesbrd: "Hans mod, hans dmjuka accepterande av sitt lidande i cancer och hans stndaktiga fortsatta tjnande har sknkt trst till tusentals mnniskor och undervisat miljontals om eviga principer. Hans exempel visar oss att Herren inte endast vill helga vra lidanden till vrt bsta, utan ocks vill anvnda dem till att vlsigna orkneliga andra mnniskor." ("Tacka fr allting", Liahona, maj 2003, s 97--98) ldste Maxwell lskade Herren och var medveten om hans krlek till oss. Han frklarade att "vi kan vnda oss ifrn honom, men han r fortfarande dr. Vi kan tycka att han r dold fr oss eftersom vra bekymmer hnger som ett moln ver oss, men han r fortfarande nra oss. Vi --- inte han --- har ltit ngonting komma emellan oss, men ingen varaktig frmrkelse behver intrda ... Vr ringaktning av honom frhindrar inte hans krlek till oss. Ja, Jesus av Nasaret levde! Han lever nu! Han vgleder sin kyrka!" ("All Hell Is Moved", i 1977 Devotional Speeches of the Year [1978], s 181) En annan slags strid
ldste Maxwell fick fr frsta gngen diagnosen leukemi r 1996. Genom aggressiva men frsvagande behandlingar varierade hans hlsa under de nstkommande tta ren. Ngra r innan han fick sin frsta diagnos lrde ldste Maxwell att fastn vi r lyckligare nr vi hller hans bud, r det ocks sant att "trofasthet fr med sig srskilda prvningar. Det tycks som om Gud alltid prvar dem som dmjukt tjnar honom." Men liksom Abraham, Petrus, Amulek och Jesus kan var och en av oss omvandla prvningar genom "att bli duktiga elever i livets prvningars skola och ta examen med hgsta betyg". (Citerat i "Priesthood Brethren Asked to Be Christ's Servants", Ensign, juli 1993, s 75.) Genom sin ofrtrttliga verksamhet i prvningarnas stund tog ldste Maxwell examen med hgsta betyg, och trarna vid hans bortgng var --- som han sade vid andra mnniskors bortgng --- "inte trar av frtvivlan utan av uppskattning och frvntan" eftersom "fr lrjungen r frseglandet av en grav bara frseglandet av en drr som senare kommer att kastas upp med gldje". ("All Hell Is Moved", s 181) Ett uppfyllt lfte
I sitt sista generalkonferenstal i april 2004 ppekade ldste Maxwell att "Herren vet hur mnga mil vi mste g 'innan vi sova fr' ". (Liahona, maj 2004, s 45) Att hlla det lfte han gav fr lnge sedan i ett skyttevrn p en avlgsen kulle krvde mnga mil av ldste Maxwell, men varje mil rknades av den Gud han tjnade till den dag d hans jordiska verksamhet var avslutad. LSKAD KOLLEGA HEDRAD AV SINA BRDER
P sin begravning hyllades ldste Neal A Maxwell p fljande stt: President Gordon B Hinckley: "Han har utrttat mer under dessa sista tta r [av hans sjukdom] n de flesta gr under sin livstid ... Han trstade, vlsignade och uppmuntrade sina lidande medmnniskor. Deras tunga brdor gjordes lttare av denne gode samarit som frband deras sr och frde in hoppets solsken i deras liv ... Liksom Mstaren som han lskade, 'gick han omkring och gjorde gott'." (Apg 10:38) President Thomas S Monson, frste rdgivare i frsta presidentskapet: "Hans tjnande i Herrens verk har varit fredmligt och utan brister. Om jag skulle sammanfatta Neals vldiga inflytande fr det goda i hemmet och vrlden skulle jag vlja dessa rader: 'Jag tjnade.' Neal Maxwell tjnade sitt land, sin kyrka, sin familj, sina medmnniskor och sin Gud." President James E Faust, andre rdgivare i frsta presidentskapet: "Han var en stor apostel, en extraordinr mnniska, en exemplarisk son, make, bror, far, farfar och morfar. Han hade en enastende frmga att undervisa. Han levde ett liv vl vrt att efterlikna och hade ett stort hjrta ... Guds hrlighet manifesterades i honom och i det han gjorde." President Boyd K Packer, tillfrordnad president fr de tolv apostlarnas kvorum: "Han uthrdade med stort tlamod prvningarna under sina sista dagar ... Bde Neal och Colleen ... vet med skerhet att Jesus r Kristus, Guds Son, vrldens terlsare, att han genomfrde frsoningen, hela mnniskoslktets uppstndelse." Ls mer... (Engelska)

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.