Pressmeddelande

Ibland dem som de så högt älskade: Medlemmar och missionärer

Den store missionären Ammon visar hur missionärer och kyrkans medlemmar känner för varandra. Han sade att medlemmarna var ”dem som de så högt älskade”. Sedan sade han att medlemmarna ”hade så högt älskat” missionärerna. Medlemmarna behandlade missionärerna ”som om de vore änglar utsända av Gud”. (Alma 27:4)

En ung schweizisk flicka vars familj blev medlemmar i kyrkan omkring 1860 tyckte om att missionärerna besökte deras hem. Fastän hon bara var en liten flicka kände hon att Herrens ande kom med missionärerna. En gång när en missionär lade sin hatt på hennes säng när familjen skulle ge missionärerna mat, kände hon att hela hennes hem alltid skulle vara välsignat med missionärernas andliga kraft.

Paulus, också en missionär, skrev till medlemmarna: ”[Vi] uppträdde … kärleksfullt ibland er. Som när en mor sköter om sina egna barn, ville vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium utan också oss själva, eftersom ni hade blivit så kära för oss.” (1 Tess 2:7–8)

Jag har nyligen på nytt träffat några av de medlemmar som stödde mig som missionär i Tyskland för över fyrtio år sedan. Jag blir tårögd när jag ser dessa underbara medlemmar som fortfarande kommer ihåg de många missionärer som de älskade som sina egna barn, år efter år. Vad jag älskar dem! Jag ber så mycket om att våra missionärer och medlemmar i dag ska ge ”näring och vårda” (Ef 5:29) dessa välsignade relationer.

Här följer åtta enkla saker som du kan göra för att stödja dina missionärer:

Visa intresse för deras inspirerade nya program Predika mitt evangelium. Be dem att berätta för er om det, att undervisa din familj från det. Hjälp dem kärleksfullt med deras språk när de undervisar er. Uppmuntra dem i deras arbete. De känner sig bortstötta varje dag av de många människor som inte bryr sig om det som har med Gud att göra. Din uppmuntran blir till välsignelse för dem.

Inbjud missionärerna att undervisa någon av sina undersökare i ditt hem, eller erbjud dig att följa med dem när de ska undervisa i undersökarens hem. Att du är med bidrar till ett starkt andligt vittnesbörd och stärker en mycket viktig relation.

Uppmuntra undersökarna att komma till kyrkan. Välkomna dem hjärtligt när de kommer! Presentera dem för medlemmarna och ledarna. Sitt bredvid dem. Förklara det som sker under mötena. Bär ditt vittnesbörd för dem.

Tala alltid med missionärerna om deras arbete. Be dem berätta för dig om sina framgångar, stora som små. Det är bättre än att samtala om deras flickvänner eller deras utbildning eller bil.

Lär känna och uppmuntra missionsledaren i din församling eller gren. Fråga honom hur du kan hjälpa missionärerna.

När du inbjuder missionärerna till en måltid i ditt hem bör du inte ha dem hos dig mer än ungefär en timme. Berätta för dem om andliga erfarenheter.

Visa ditt förtroende för missionärerna när du samtalar med en vän eller släkting: ”Jag vill att du ska träffa min vän äldste Smith från USA. Jag beundrar honom mycket. Han har bara varit här åtta månader och kan redan prata svenska. Han är mycket duktig på att undervisa från kyrkans skrifter fastän han är ung och inte har någon prästutbildning.”

Var med på dopmöten så ofta du kan. Välkomna och uppmuntra nya medlemmar. Bli god vän med dem. Lär känna dem. Älska dem.

När du gör de här enkla sakerna kommer missionärerna att tycka att du är som en ängel sänd från Gud för att välsigna Herrens verk. De har rätt.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.