Pressmeddelande

Hur Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga använder tionde och donationer

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga använder medlemmarnas heliga tionde och generösa donationer i världsomfattande insatser för att älska Gud och vår nästa. Mot bakgrund av färska nyhetsreportage som har gett en oriktig bild av kyrkans tillvägagångssätt publicerar kyrkan följande sammanfattning.

         Kyrkan är angelägen om att hjälpa fattiga och behövande. Latter-day Saint Charities är ett globalt program som i huvudsak gynnar dem som inte är sista dagars heliga. I tider av nöd och under andra krissituationer samarbetar vi med många globala organisationer som Röda korset för att bidra med hjälp. President Russell M. Nelson berättade nyligen om några av de här insatserna. Och det här representerar bara en liten del av vad kyrkan spenderar för att hjälpa behövande. Den senaste årsrapporten visar att kyrkans humanitära arm har bidragit med över 2,2 miljarder dollar i bistånd till 197 länder sedan den skapades 1985. Ledarna för kyrkans över 30 000 församlingar hjälper dessutom regelbundet män, kvinnor och barn med mat, boende och andra timliga behov genom kyrkans välfärdsprogram till ett värde av ytterligare flera miljarder dollar.

Kyrkan bygger tempel och sammanlänkar familjer genom släktforskning. Kyrkan är starkt fokuserad på den doktrinära principen att sammanlänka familjer över generationer. Det här andliga arbetet utförs i 217 tillkännagivna eller verksamma tempel och stöds av kyrkans ideella släktforskningsorganisation FamilySearch, som också frikostigt erbjuder sina släktforskningsresurser till alla.

Kyrkan tillhandahåller lokaler för gudstjänster och andra aktiviteter för medlemmarna. Kyrkan bekostar också lokaler, utbildning och aktivitetsprogram för dess 30 500 församlingar. Möteshusen används också till utbildning för allmänheten, släktforskning och nödhjälp.

Kyrkan bekostar ett globalt missionsprogram. För närvarande har kyrkan över 65 000 missionärer runt om i världen som predikar det glada budskapet om Jesus Kristus – ett arbete som kräver betydande ekonomiskt stöd, förutom missionärernas personliga bidrag eller bidragen från släktingar. I kyrkans omkring 400 missioner finns missionshem, lägenheter, kontor och bilar, och allt bekostas av kyrkan.

Kyrkan investerar i utbildning. Kyrkan hävdar att både det sekulära och det andliga lärandet är av evig natur och investerar i omfattande utbildningsresurser. Kyrkans seminarier och institut tillhandahåller daglig religiös undervisning för omkring 400 000 elever på gymnasienivå och 300 000 på universitet varje år. Kyrkan tillhandahåller möjligheter till högre utbildning globalt genom PathwayConnect, ett expansivt program som banar vägen för en universitetsexamen för personer med begränsade möjligheter och resurser. Och kyrkan driver flera universitet och en handelshögskola där totalt 93 000 elever studerar.

”Det faktum att Jesu Kristi Kyrka har kunnat bekosta driften av möteshus, tempel, utbildningsinstitutioner och missionsverksamhet, samtidigt som den bygger upp reservoarer av resurser för de svåra tider som väntar, är något som regeringar och institutioner över hela världen bör prisa och ta efter”, skriver en ledarskribent.

Kyrkan följer samma sunda ekonomiska principer som den undervisar medlemmarna om. Den håller sig skuldfri, lever inom sin budget och förbereder sig för framtiden. Inte undra på att Wall Street Journal nyligen lovordade Utah för dess starka ekonomi, delvis på grund av statens ”dominerande kultur [av sista dagars heliga] som uppmuntrar till gamla dygder som sparsamhet, fördröjd tillfredsställelse och stabila familjer”.

D. Michael Quinn, en historiker som 2017 publicerade en bok på 600 sidor om kyrkans ekonomiska historia, sammanfattade sina forskningsresultat genom att kalla dem ”en enormt trosstärkande berättelse”. Han sa till en tidningsreporter att om sista dagars heliga kunde se ”hela bilden” skulle de ”dra en lättnadens suck och inse att kyrkan inte är ett vinstbringande företag”.

”Ja, kyrkan sparar och investerar penningöverskottet”, fastställer en artikel i Deseret News, ”men den hjälper också till att storligen minska på college-elevernas studieskulder, ger till de fattiga oavsett bakgrund samt driver ett av landets största ideella välfärdsprogram. Och viktigast av allt, den gör allt detta utan att berika dem som sitter i toppen.”

De heliga medel som medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga donerar är ett uttryck för tro, hängivenhet och lydnad mot tiondets bibliska lag och en önskan att bygga upp Kristi kyrka genom att följa de två största buden att älska Gud och sin nästa.

Mer information

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.