Pressmeddelande

Globala ledare för sista dagars heliga stöttar åtgärder för att öka andlig läkning hos offer för religiöst förtryck

Äldste Jeffrey R. Holland och syster Sharon Eubank var virtuella värdar för Windsor-mötet

Psykisk och känslomässig hälsa hos miljontals människor i flyktingläger, och det stöd de behöver för att kunna uttrycka sin religiösa tro, var i fokus vid 2021 AMAR Windsor Dialogue Conference, som hölls den 21–23 juni vid historiska Cumberland Lodge i Windsor, England.

Äldste Jeffrey R. Holland, apostel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och Syster Sharon Eubank, ordförande för Latter-day Saint Charities, medverkade vid det globala evenemanget via Zoom. Värdinna för konferensen var baronessan Emma Nicholson, ordförande för AMAR Foundation, och den leddes av biskop[JU1] dr Alastair Redfern i den anglikanska kyrkan. Toppmötet förde samman religiösa ledare, akademiker och regeringsrepresentanter för att bemöta inverkan av religiös förföljelse runt om i världen.

Äldste Holland betonade att ”vi inte bara kan kasta pengar på” den humanitära kris som drivit 90 miljoner flyktingar från sina hem. ”Vi måste även se till att det finns något mycket mer kraftfullt och ogripbart. Och det är den religiösa tro som ger dem sin identitet.”

”Låt oss försäkra oss om att vi ger dem denna möjlighet att fortsätta ha sitt hopp, sitt uttryck, sin kärlek till Gud eller sin relation till Gud enligt sin tro.”

Äldste Holland underströk vikten av musik i gudsdyrkan och för att öka den individuella känslan av egenvärde bland flyktingar och internflyktingar. ”Vi behöver ge människor de band sin binder dem samman och som gör dem till de personer de är, och musik är ett av de här banden och har varit det för oss. De är sammanbundna med detta ofattbara band.”

Windsor-mötet satte särskilt tonvikt vid det lidande som yazidierna, en religiöst förtryckt minoritet i norra Irak, utsätts för. Baronessan Nicholson beskrev hur terroristgrupper siktat in sig på kulturella uttryck: ”Musiken utgör hjärtat i människors tro, och yazidierna kunde inte utöva musik i lägren – IS sköt prästerna.”

Professor Michael Bochmann, professor i violin- och kammarmusik vid Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, berättade hur AMAR och deras partners hade gett stöd till de kulturella och musikaliska behoven hos yazidierna, bland annat genom att spela in och framhäva yazidisk musik och körer. Han uttryckte tacksamhet för Latter-day Saint Charities i dess stöd för AMAR och sa att samarbetet med syster Sharon Eubank och baronessan Nicholson var “en verklig höjdpunkt i mitt liv. Vi har gett de yazidier som bor i läger glädje, vi har skapat en kör och vi har bevarat det yazidiska folkets andliga musik.”

Eftersom flyktingar i genomsnitt tillbringar elva år i läger är det absolut nödvändigt att vårda deras psykiska och känslomässiga hälsa. Syster Sharon Eubank sa: ”Många, många av dem har sett sina familjer mördas inför deras ögon, eller har upplevt fruktansvärt sexuellt våld eller andra mycket, mycket svåra saker. Och detta trauma är som en tidsinställd bomb – det ligger under huden på dem och bara väntar på att explodera. Det måste släppas ut försiktigt i en trygg omgivning och behandlas med stor skicklighet, annars fastnar personen för evigt i detta vägskäl.”

Syster Eubank citerade forskning som utförts i läger i Jordanien av Center for Mind Body Medicine, som visar att 32 procent av syriska vuxna flyktingar säger att de känner en sådan hopplöshet att de inte vill fortsätta leva. ”Problemet är så stort och akut att ingen enskild kan lösa det”, sa hon. ”Det krävs en koalition där alla har olika roller.” Latter-day Saint Charities har fått värdefulla lärdomar av arbete med samarbetspartners i andra delar av världen där behoven också är akuta. Syster Eubank gav ”tre kritiska förslag” från dessa erfarenheter. ”För det första: inse att andlig läkning är en kraftfull medicin och nödvändig i tjänandet. För det andra: erbjud grundläggande känslomässig och andlig vård, och ge exempel på andra som har återhämtat sig och hur de gjorde det. För det tredje: sammanlänka punkterna i känslomässig och andlig vård för att få en heltäckande och konsekvent plan.”

Boyce Fitzgerald, som har övergripande ansvar för de sista dagars heligas humanitära hjälpprogram i området Mellanöstern/Afrika Nord, talade om det praktiska bemötandet av individuella behov och i samarbete med lokala partners. Ökad betoning läggs på att hjälpa familjer behålla sin försörjning genom utbildning och oberoende.

Andra deltagare i konferensen var bland annat Äldste Gary B. Sabin, president för området Europa i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga; professor W. Cole Durham, ordförande för G20 Interfaith Forum; professor Brett G. Scharffs, studierektor för International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University; samt dr David M. Kirkham, docent vid BYU Law School.  

Vid denna tidpunkt då religiös förföljelse tvingar miljoner människor på flykt nämnde äldste Sabin de sista dagars heligas egna tidiga upplevelser av religiöst förtryck och betonade religionsfrihetens princip. ”Alla människor med tro och samvete har ansvaret att förstå och föra fram denna fundamentala mänskliga frihet för sig själva och för var och en av vår nästa”, sa han. ”För oss dröjer historiens läxa kvar. Det är tydligt att religionsfrihet inte kan tas för given.”


[JU1]Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Reverend

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.