Ämne

Nya områdessjuttio: Svårigheter och hopp under pandemin

En av de mindre kända berättelserna i Bibeln återger hur Jesus utsåg sjuttio av sina efterföljare till att tjäna och predika. I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, är tjänandet som ”Sjuttio” ett ämbete som härstammar från den här redogörelsen. Mitt under pandemin hittar en dansk och en fransman som nyligen kallades till det här ämbetet olika sätt att bygga upp och hjälpa andra.

Om du kan ge lite av dig själv kommer din kärlek och omsorg att inspirera och uppmuntra andra”, säger äldste Franck A. Poznanski, vars ämbete annonserades under en global virtuell samling i april. ”Äldste” är en religiös titel som ges till missionärer och högt uppsatta ledare i kyrkan.

Äldste Poznanski, född i Angers i västra Frankrike, är en av två nya områdessjuttio från området Europa – en administrativ enhet i kyrkan som sträcker sig ända från de nordiska länderna till Spanien och Kap Verde. Den andre, äldste Erik Bernskov, kommer från Jyllinge, 40 km väster om Köpenhamn.

Bägge kallades som områdessjuttio. Till skillnad från generalauktoritetssjuttio bor de hemma, ger ledarskap till tilldelade församlingar i området och fortsätter att yrkesarbeta eftersom de är volontärer.

Att bidra till kyrkan och samhället har alltid varit en hjärtefråga för dem. ”Precis innan covid-19-pandemin började jag och min fru servera frukost till de hemlösa en gång i veckan kl. 6 på morgonen”, minns äldste Poznanski. ”Att ha möjligheten att tjäna människor, de behövande och fattiga, är alltid en välsignelse.” Han och hans fru Veronique har fem barn och nio barnbarn.

När pandemin först bröt ut och de inte kunde delta i kyrkans möten på plats besökte äldste Bernskov och hans fru Anne samt ett annat par ensamma och gamla medlemmar i stavens församlingar på avstånd vid deras ytterdörrar. På säkert avstånd sjöng de en psalm och lämnade hembakade kakor. ”Att få se dessa människor le, de som inte hade varit med andra människor på länge, det påverkade mig”, minns han.

Äldste Bernskov, som jobbar som rekryteringskonsult, uppskattar sin familj. Han och hans fru har fyra barn och fem barnbarn. Innan det blev reserestriktioner tyckte han om att ta sina barn till kyrkans tempel. Dessa helgedomar som finns i flera städer i Europa är heliga och fridfulla platser. På två av dessa resor till England tog han tillfället att gå på fotbollsmatcher.

När världen stängdes ner minns äldste Bernskov att han tog långa promenader i naturen och tillbringade tid med sin familj. Det senaste året har han sett värdet av att ha kontakt med dem som är omkring oss förstärkas. ”Nu när pandemin hejdar sig alltmer på vissa platser hoppas jag att vi än en gång tjänar varandra, besöker varandra och gläds åt varandras sällskap”, säger han.

Äldste Poznanski leder kyrkans utbildningsprogram för ungdomar och unga vuxna i Europa, vilket är hans heltidsjobb. Han minns att han oroade sig för att de inskrivna eleverna skulle få prövningar under pandemin, vilket kunde leda till att de missade lektioner eller slutade närvara. Men lektionerna flyttades till internet och han blev vittne till gudomlig hjälp. ”Och i slutet av 2020 hade vi fler elever än året innan”, minns han.

Att kallas till områdessjuttio har också hjälpt honom lära sig att lita på Gud, säger äldste Poznanski. Han kände sig överväldigad av ångest och osäkerhet, men samtidigt av Jesu Kristi kärlek. ”Jag kände att jag inte skulle oroa mig. Herren kommer att hjälpa mig”, säger han avslutningsvis.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.