Pressmeddelande

Generalkonferensen i oktober 2020 kommer endast att vara virtuell

Mötena kommer att följa samma mönster som konferensen som hölls i april i år

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har skickat följande brev om generalkonferensen i oktober 2020 till kyrkans medlemmar överallt.

Kära bröder och systrar!

Medan vissa områden i världen fortsätter att uppleva följderna av en allvarlig pandemi är det inte så i andra områden. Som världsomspännande organisation har vi ett ansvar att vara goda medborgare och att handla med försiktighet när det gäller en så unik situation som generalkonferensen, som brukar dra till sig tusentals besökare till Salt Lake City från hela världen.

I mån om andras hälsa och säkerhet har vi beslutat att generalkonferensen i oktober 2020 kommer att följa samma mönster som konferensen som hölls i april i år. Mötena kommer att sändas som vanligt. Dessa möten kommer dock inte att vara öppna för allmänheten.

Ytterligare detaljer om generalkonferensen, som planerats till den 3 och 4 oktober 2020, följer allt eftersom de fastställs.

Vi ber att Herrens mest utsökta välsignelser ska vara med er.

Med vänlig hälsning,

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Första presidentskapet

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.