Pressmeddelande

President Nelson gör inlägg på sociala medier om rasism och manar till respekt för mänsklig värdighet

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser delade Russell M. Nelson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, följande meddelande på sina sociala mediekonton

Vi sällar oss till många i denna nation och överallt i världen som känner djup sorg över nyligen inträffade uttryck för rasism och en flagrant brist på respekt för människoliv. Vi känner avsky inför realiteten att en del nekar andra respekt och de mest grundläggande av friheter på grund av deras hudfärg.

Vi sörjer också då dessa angrepp på mänsklig värdighet leder till eskalerande våld och oro.

Allas vår Skapare manar var och en av oss att överge fördomsfulla attityder mot någon grupp av Guds barn. De bland oss som har fördomar mot människor av annat etniskt ursprung behöver omvända sig!

Under sin jordiska verksamhet betjänade Frälsaren ständigt de utstötta, marginaliserade, fördömda, förbisedda, smädade och avfärdade. Kan vi, som hans efterföljare, göra mindre? Svaret är nej! VI tror på frihet, vänlighet och rättvisa för alla Guds barn!

Låt oss vara tydliga. Vi är bröder och systrar, och var och en av oss är ett barn till en kärleksfull Fader i himlen. Hans Son, Herren Jesus Kristus, inbjuder alla att komma till honom, ”svart eller vit, träl eller fri, man eller kvinna” (2 Nephi 26:33). Det ankommer var och en av oss att göra allt vi kan inom vår egen inflytelsesfär för att vidmakthålla den värdighet och respekt varje son och dotter till Gud förtjänar.

En nations storhet vilar på dess folk. Därför måste medborgarna utveckla en moralisk kompass som hjälper dem skilja mellan rätt och fel.

Olagliga handlingar såsom plundring, vandalisering och förstörelse av allmän eller privat egendom får inte tolereras. En oförrätt har aldrig rättats till av ytterligare en oförrätt. Ondska har aldrig besegrats av mer ondska.

Vi behöver stärka vår tro på Guds faderskap och människans broderskap.

Vi behöver främja en grundläggande respekt för den mänskliga värdigheten hos varje mänsklig själ, oavsett hudfärg, trosåskådning eller sak.

Och vi behöver ständigt arbeta för att bygga broar av förståelse snarare än att skapa murar av segregation.

Jag vädjar om att vi ska arbeta tillsammans för fred, för ömsesidig respekt och för ett flöde av kärlek till alla Guds barn.

Text på engelska

President Russell M. Nelson

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.