Pressmeddelande

ANG: Generalkonferensen i april 2020

 

Kära bröder och systrar!

Vi är djupt oroade över den globala spridningen av den sjukdom som orsakas av COVID-19. Vi har rådgjort med statliga och kyrkliga ledare samt medicinsk expertis världen över och har under bön begrundat de aktuella omständigheterna. Vi vill vara goda globala medborgare och göra vad vi kan för att begränsa denna smittsamma sjukdom. Vi är mycket tacksamma för alla dem som outtröttligt arbetar för att bemöta denna hälsofara. Vi ber för dem och för alla som lider.

För att bidra till att begränsa problemet anser vi det vara vist att begränsa närvaron vid den kommande generalkonferensen i april 2020. Vi kommer att hålla alla konferensens fem möten i konferenscentret. Generalauktoriteter, generalämbetsmän och deras makar, musiker, körer, tekniker och andra kommer att delta som planerat.  Men själva konferensen kommer enbart att delges världen via tekniken. Allmänheten kommer inte att släppas in i konferenscentret i Salt Lake City, eller i stavscentren eller möteshusen i områden där smittan är ett orosmoment.  Frågor om andra större samlingar av kyrkans medlemmar kommer att besvaras i separata tillkännagivanden.

Allmänheten kommer inte att släppas in i konferenscentret i Salt Lake City, eller i stavscentren eller möteshusen i områden där smittan är ett orosmoment. 

Vi lever i en anmärkningsvärd tid. Herren har välsignat oss med tekniken och kapaciteten för att delta i och ta emot budskap från kyrkans ledare i alla delar av världen.  Denna speciella konferens kommer att fira 200-årsjubileet av den första synen och återställelsen av Jesu Kristi evangelium i dessa sista dagar.

Vi uppmanar alla att fortsätta förbereda sig för den här konferensen. När vi gör det får vi välsignelsen av att höra Herrens ord och av att delta i en generalkonferens som inte bara blir minnesvärd utan en oförglömlig upplevelse.

Vänligen,

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.