Pressmeddelande

Hur COVID-19 påverkar missionärsskolor

 

Från och med 16 mars 2020 kommer alla missionärer som skulle ha åkt till missionärsskolorna i Provo, Utah, USA och Preston, England att utbildas på distans via videokonferens

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/covid-19-mtc-adjustment

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skickade följande brev onsdagen den 11 mars 2020 till medlemmar i kyrkan världen över. Seniorledarna tillkännagav en markant förändring i de tjänster missionärsskolorna i Provo, Utah och Preston, England erbjuder. (Se även två andra brev från första presidentskapet, som skickades under onsdagen, som handlar om viktiga uppdateringar av upplägget kring generalkonferensen i april 2020 och begränsningar av andra större möten för medlemmar.)

---

Kära bröder och systrar!

Säkerheten och hälsan hos våra missionärer och de som de möter är ytterst viktiga för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Vi har rådgjort med statliga och kyrkliga ledare samt medicinsk expertis världen över angående spridningen av COVID-19. Vi har under bön begrundat det som händer och tar nu ytterligare steg vad gäller missionärsskolor för att skydda missionärer och hindra spridningen av viruset.

Från och med 16 mars 2020 kommer alla missionärer som skulle ha åkt till missionärsskolorna i Provo, Utah och Preston, England att utbildas på distans via videokonferens. Övriga missionärsskolor kommer att fortsätta som vanligt, men de kommer inte att ta emot missionärer från områden där statstjänstemän begränsar rörligheten. Missionärer från dessa områden kommer också att utbildas via videokonferens.

Det är vår förhoppning att detta tillfälliga och virtuella utbildningsprogram ska hjälpa missionärerna att förbereda sig inför missionen samtidigt som det minskar riskerna i samband med den smittsamma sjukdomen.

Varje missionär kommer att få specifik information om utbildningens varaktighet, schema och annan praktisk information allt eftersom hans eller hennes startdatum närmar sig. När missionärerna slutfört utbildningen på nätet reser de direkt till sin mission.

Vi fortsätter att följa utvecklingen noga och kommer att göra ytterligare anpassningar efter behov.

Vi älskar våra missionärer och deras familjer och är tacksamma för deras villighet att tjäna Herren. Vi hoppas att de kommer att nyttja denna unika utbildningsmöjlighet för att förbereda sig för en underbar tid av kristuslikt tjänande.

Vänligen,

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.