Pressmeddelande

Generalkonferensen ger europeiska medlemmar och vänner vägledning och hopp

Två gånger om året samlas medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och kyrkans vänner för att lyssna på budskap till inspiration och vägledning från en nutida profet och andra ledare i kyrkan under generalkonferensen.

Konferensen äger rum under påskhelgen den 3 och 4 april i Salt Lake City, och streamas live världen över. Deltagare från hela världen inbjuds att lyssna på budskapen för att få hopp och frid under turbulenta tider, för att få svar på personliga frågor och för att få vägledning till att navigera genom livets utmaningar. 

”Allt man behöver för att var lycklig, för att veta vilken väg man ska välja, vilket slags liv man ska leva och vad man ska göra för att ärva evigt liv kan man få veta genom att se generalkonferensen”, säger Susana Lorente Clemente från Cartagena, Spanien.

GC2021_EUA_Clemente
GC2021_EUA_Clemente
Susana Lorente Clemente och hennes make Francisco Adolfo López Carmona.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Miljontals personer deltar i halvårskonferensen för att höra Guds ord genom dem han kallar som ledare i kyrkan. Genom deras budskap kan man känna Guds kärlek och höra hans röst i hans tjänares röster.

Leah Fagg, en medlem i kyrkan från Essex, England, har vänt sig till generalkonferensen under svåra tider för att känna sig nära Gud, sin himmelske Fader, och till hans Son, Jesus Kristus.

”Särskilt under det senaste året, när jag har behövt känna att min himmelske Fader vet om hur jag känner, hur jag klarar av allt, mina rädslor och osäkerheter, mina önskningar och förhoppningar, och bara behovet av att känna att Frälsaren är nära, har konferensen gett mig det jag behöver”, säger Leah Fagg. 

GC2021EUA_Fagg
GC2021EUA_Fagg
Leah och Simon Fagg.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Man får mycket när man lyssnar på generalkonferensen. Sabrina och Jairo Lopez bor i Berlin och har fått tröst, frid och vägledning genom att lyssna till Herren genom hans profet, apostlar och generalauktoriteter.

”Jag lämnar aldrig ett möte utan att känna mig motiverad inför kommande utmaningar och uppgifter eller bara min dagliga rutin – som ibland kan vara överväldigande. För mig innebär generalkonferensen alltid styrka, hopp och frid”, säger Sabrina Lopez.
 

”Efter varje generalkonferens känner jag alltid att jag har fått tydlig vägledning om vad jag ska göra med mitt liv och vad jag ska förbättra”, säger Jairo Lopez. ”Den kan ge oss glädje och svar som vi inte kan få från någon annan källa.”

GC2021EUA_Lopez
GC2021EUA_Lopez
Sabrina och Jairo Lopez.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Även om konferensen sker på distans och deltagarna världen över ser eller lyssnar på den hemifrån, finns det en förenande kraft i att komma och lära tillsammans. Eftersom restriktionerna har skapat ett fysiskt avstånd mellan människor kan den här konferensen ge en känsla av gemenskap och tillhörighet.

Paul och Jane Elvidge bor i St Albans i England med sina barn. De ser fram emot generalkonferensen var sjätte månad, men de ser särskilt mycket fram emot att samlas för det världsomfattande evenemanget den här påskhelgen.  

”Genom att se generalkonferensen kan man verkligen känna att man är en del av en underbar internationell organisation som leds av Frälsaren”, säger Jane Elvidge. ”Om man förbereder sig och lyssnar med ett öppet sinne kan man få svar på böner och vägledning för livet.”

Generalkonferensen för människor samman och besvarar personliga frågor, men den erbjuder också en förnyande och renande kraft till dem som lyssnar.

”Konferenstiden är för mig ett tillfälle att lyfta mig över världen och känna mig renad och stärkt av konferenstalen. Jag är mycket bättre förberedd att fortsätta på min resa med större tro, hopp och kärlek”, säger Paul Elvidge.

GC2021EUA_Elvidge
GC2021EUA_Elvidge
Jane och Paul Elvidge.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Under generalkonferenshelgen inbjuds alla att fira påsk med Händels Messias, framfört av The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, som streamas söndagen den 4 april 2021 klockan 11:00 (CET) på officiella Facebooksidor och landswebbplatser. I länder där den ortodoxa kalendern följs streamas utsändningen söndagen den 2 maj 2021 klockan 11:00 (CET).

Hur man deltar

Alla inbjuds att delta i generalkonferensen i april 2021. Konferensen består av fem möten för enskilda, familjer och kyrkans vänner. Detaljer om visningstider finns att tillgå online.

Alla möten streamas live på över 70 språk på broadcasts.ChurchofJesusChrist.org. Mötena är också tillgängliga via Evangeliebiblioteket, Latter-day Saints Channel, radio, television, satellit och andra digitala kanaler.

Man kan se konferensen online efteråt eller läsa talen på JesuKristiKyrka.org. För mer information om hur man deltar i generalkonferensen, gå till https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/5-ways-to-watch-general-conference-live.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.