Pressmeddelande

Från pionjärgrupp till världsomfattande förening

Det som började 1842 med 20 kvinnor i Nauvoo, en stad i Illinois vid Mississippifloden, har utvecklats till en av de snabbast växande och största organisationerna för kvinnor i hela världen.

Hjälpföreningen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga omfattar alla vuxna kvinnor i kyrkan och har 4,7 miljoner medlemmar i 165 länder. Mer än hälften av Hjälpföreningens medlemmar bor utanför Förenta staterna.

"Vår tro är den förenande kraft som genomtränger ras, ålder, politiska åsikter, social och ekonomisk ställning, civilstånd och utbildningsnivå --- allt sådant som ofta kan skilja människor åt", säger Abbie Vianes, medlem i Hjälpföreningen från Virginia och omvänd till kyrkan.

"Känslan av ett världsomfattande systerskap är verklig för oss", säger hon. "Jag har rest mycket och har märkt det tydligt."

Föreningen organiserades ursprungligen för att erbjuda hjälp åt sina medlemmar --- och medmänniskor --- beträffande fysiska och känslomässiga svårigheter i världen.

Hjälpföreningens motto, "Kärleken upphör aldrig", visar hur behov tillgodoses. Medlemmarna visar kärlek och tar hand om behövande genom att ge mat, kläder, hygienutrustning och täcken, och genom föreningens program för läs- och skrivkunnighet.

De tjänar också andra på mindre påtagliga sätt genom att till exempel ge lektioner om hur man stärker och skyddar familjen och genom att besöka kvinnor i deras hem --- också när de inte har några uppenbara behov.

Hjälpföreningen har ett program där två kvinnliga medlemmar går ut varje månad till medlemmars hem för att ge ett uppbyggande budskap och erbjuda hjälp om det behövs. Hjälpföreningen kallar programmet "besöksverksamhet". När besöksverksamheten utförs väl kan den påverka kvinnors liv på betydelsefulla sätt.

En kraftfull illustration ges av den besöksverksamhet som Susan Easton Black, professor vid Brigham Young-universitetet, upplevt. År 2000 blev hon den första kvinna som fick universitetets utmärkelse Karl G. Maeser Distinguished Faculty Award.

År 1975 bodde Susan Easton Black som ensamstående förälder med tre pojkar i förskoleåldern i en stuga vid en grusväg i San Bernardino Mountains i södra Kalifornien. Det året var Janice Stehmeier besökslärare för Susan.

Vid ett tillfälle då Janice kom som besökslärare berättade hon om sin besvikelse över det läkarråd hon fått den dagen att inte skaffa fler barn. Då talade Susan om sin egen besvikelse --- hon ville fortsätta sin utbildning men hade pengar till att betala en barnvakt för sina söner.

Senare den kvällen ringde Janice till Susan och sade till henne att hon hade lösningen för dem båda två. Hon kunde vara barnvakt för Susans söner utan ekonomisk ersättning, och Susan kunde återvända till skolan.

Det året tog Susan Easton Black magisterexamen och ett år senare fick hon flera stipendier som gjorde det möjligt för henne att få en doktorsexamen.

När Susan fick sin utmärkelse inbjöd hon Janice att vara med och få erkännande för sitt stora bidrag till Susans prestation. Hon inbjöd också sina tre söner att vara med. De hade alla hade tagit doktorsexamen.

"Janices hjälp påverkade inte bara mitt liv mycket djupgående, utan hela min familjs, vilket vi för alltid kommer att vara tacksamma för", säger Susan.

Vinette Bowman är Hjälpföreningens president i Lake Cities församling strax norr om Dallas i Texas.

"Hjälpföreningen är mer än bara ett söndagsmöte", säger hon. "Den ger tillfällen till att hjälpa andra och själv få hjälp då vi försöker tillgodose varandras andliga och timliga behov."

Hon anser att föreningen ger sina medlemmar tillfällen till att umgås med människor i alla åldrar och med alla slags erfarenheter.

"Vissa av dem kan undervisa oss om hur man rider ut livets stormar på ett värdigt sätt, och det finns andra som kan inspirera oss till att tjäna andra av hela vårt hjärta."

Varhelst Hjälpföreningens medlemmar bor i världen är de formella söndagslektionerna likadana, om än anpassade till olika omständigheter och kulturer.

"De inriktas ofta på vår gudomliga natur och vårt värde som döttrar till en himmelsk Fader", säger Abbie Vianes. "Lektionerna lär oss på praktiska och tillämpbara sätt om hur man blir en efterföljare till Kristus. I Hjälpföreningen får vi tillfällen till att använda och förbättra våra olika talanger och förmågor, som kan gälla ledarskap, undervisning och hemsysslor."

Det är inte bara kvinnorna som upplever Hjälpföreningens värde. Äldste Marlin K Jensen, en generalauktoritet i kyrkan som tillhör de sjuttios kvorum, säger att han känner att hans liv berikats av organisationen.

"Jag känner att mitt liv välsignats av Hjälpföreningens inflytande på min hustru och våra döttrar. Den hjälpverksamhet och de utbildningsprogram som stöds av Hjälpföreningen ger kvinnor en klar insikt om deras unika roll i Guds plan. Genom dessa program får de motivation och stöd till att förverkliga sina möjligheter i alla livets strävanden och särskilt beträffande att skapa starka familjer."

Viktiga fakta: Hjälpföreningen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en av de största och snabbast växande kvinnoorganisationerna i världen.

  • Hjälpföreningen omfattar alla vuxna kvinnor i kyrkan och har 4,7 miljoner medlemmar i 165 olika länder. Mer än 50 % av Hjälpföreningens medlemmar bor utanför USA.

  • Hjälpföreningen betjänar sina medlemmar och samhällen genom att ge mat, kläder, täcken och hygienutrustning och genom utbildning i läs- och skrivkunnighet.

  • Hjälpföreningens medlemmar besöker varandra varje månad för att ge ett uppbyggande budskap och erbjuda hjälp om det behövs.

  • Likadana lektioner undervisas över hela världen varje vecka.

  • Hjälpföreningen ger tillfällen till att använda och förbättra färdigheter i ledarskap, undervisning och hemsysslor.

  • Hjälpföreningens medlemmars viktigaste bidrag till världen är att fostra rättfärdiga barn som bidrar till samhällets välfärd.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.