Pressmeddelande

Vaccin till Afrika

En gåva på tre miljoner dollar ger vaccin till tre miljoner barn

Tusentals barn i Afrika dör av mässling trots det faktum att det kan förhindras genom enkel vaccinering.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har tillkännagett att den kommer att donera 3 miljoner dollar under de tre närmaste åren till Measles Initiative som upprättats av amerikanska Röda korset, United Nations Foundation, Centers for Disease Control and Prevention, Förenta nationernas barnfond, World Health Organization och Pan American Health Organization.

Programmet är ett långtidsåtagande av kyrkan att bistå i vaccineringen av 300 miljoner barn under en femårsperiod, vilket kommer att förhindra 1,2 miljoner dödsfall på grund av mässling. Kyrkans ekonomiska bidrag ger vaccin till tre miljoner barn.

Kyrkans presiderande biskop H David Burton sade att kyrkans ledare länge intresserat sig för problem med barnens hälsa och att "kyrkans ledare alltid intresserar sig för projekt för att hjälpa barn". Biskop Burton nämnde att detta projekt överensstämmer med vad kyrkan kan göra och kyrkan är i den unika situationen att den har frivilliga medhjälpare och byggnader i de afrikanska nationerna.

Ett sådant åtagande kräver vittomfattande administrativ hjälp. Frivilliga från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kommer att samarbeta med Röda korset för att underlätta transporterna till kyrkans kapell där vaccinet kan tas om hand av dem som arbetar med hälsovården.

Ett formellt tillkännagivande av donationen gjordes i Washington DC vid premiärvisningen av "Disease of the World", en dokumentärfilm som skildrar den svåra situationen för dem som drabbas av mässling i Afrika.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.