Pressmeddelande

Första presidentskapet publicerar uttalande om flyktingar

 

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har gjort följande uttalande om flyktingar, till följd av frågor från media nyligen:

Som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är vi fast beslutna att följa de två stora befallningarna att älska Gud och älska vår nästa. Vi känner oerhörd glädje i att hjälpa alla Guds barn, var de än lever i världen.

Det är därför med oro och medkännande som vi observerar den svåra belägenheten för mer än 70 miljoner människor runtom i världen som har flytt från sina hem och söker hjälp från våld, krig och religiös förföljelse.

Vi uppmanar kyrkans medlemmar och vänner att på lämpligt sätt hjälpa till att skapa en välkomnande miljö genom att frivilligt ge av tid, talanger och vänskap till enskilda och familjer som behöver integreras i våra samhällen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.