Nyhetsrummet Blogg

Förberedelse för höstens andliga kickoff

Två gånger om året håller kyrkan en allmän konferens, även kallad generalkonferens, för alla medlemmar och andra intresserade. Konferensen hålls i Salt Lake City och över 20 000 personer har möjlighet att lyssna live och konferensen ses också av miljontals människor över hela världen via satellit i kyrkans byggnader eller hemma via internet.

 

Här kommer några tankar inför den kommande konferensen:

”I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har vi helig skrift som till exempel Bibeln och Mormons bok. Förutom dessa tror vi att kyrkan leds av levande profeter och apostlar, som får ständig vägledning från himlen. ”Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna” (Amos 3:7).

Under kyrkans allmänna konferenser får vi möjlighet att höra inspirerade ord från Gud, genom män och kvinnor i vår tid, som kan uttrycka det som är angeläget just nu. 

Jag har under de senaste åren kommit till insikt att när jag som lyssnare förbereder mig genom att fundera över mina frågor, får jag också vägledning att lyssna och förstå. Det blir då en personlig uppenbarelse från en älskande Gud till mig. I en svår tid med många utmaningar känns detta värdefullt.

Jag ser fram emot att få lyssna och se, få vägledning och förstå” säger Helena Stulen från Trollhättan. 


"Generalkonferenserna är absoluta höjdpunkter i mitt religiösa liv, där jag påminns om att mina viktigaste ansvar är att vara en god make, en god far och en god medmänniska. Efteråt känner jag mig andligt stärkt av de budskap jag kunnat ta del av. Det är även en tid för eftertanke, där jag tydligare kan sålla mellan vad som är mer, respektive mindre, betydelsefullt i vardagen", säger Markus Karumo från Stockholm.


Generalkonferensen pågår den 1-2 oktober. För mer information gå till lds.org.

Bläddra bloggen

Om: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

Stilguideanmärkning: Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.