Pressmeddelande

Första presidentskapets uttalande om Haiti

”Våra hjärtan fylls med sorg då vi bevittnar lidandet på Haiti i den ödeläggande jordbävningens spår. Vi vänder oss till Jesu Kristi föredöme som sträckte sig ut för att lyfta ”händerna som hänger ned” och styrka ”de matta knäna”. Vi är intensivt medvetna om att många i Amerika handskas med ekonomiska prövningar till följd av recession. Men vi vädjar till medlemmarna att donera till kyrkans välfärdstjänst allt efter sina tillgångar för att hjälpa våra bröder och systrar på Haiti. Många har redan bidragit och andra är angelägna om att få göra det.

Pengar är inte det enda behovet på Haiti. Människor är rädda, förvirrade och fullkomligt osäkra på sin framtid. Förutom vad människor kan göra för att hjälpa till med mat, vatten och logi finns det ett behov av ett lugnande inflytande i denna plågade nation. Vi inbjuder folk överallt att anropa Gud om en anda av lugn och frid bland människorna allteftersom brådskande hjälp och återuppbyggande fortsätter.”

Donationer till hjälpinsatser av kyrkans medlemmar kan ges via den lokala församlingen eller grenen på den officiella donationstalongen under humanitär hjälp.

Donationer av personer som tillhör en annan tro kan ges via

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.