Framhävd artikel

Fjärrkontakt som för samman generationer

Kvinnoorganisationen London Britannia tar kontakt under pandemin

”Och se, jag säger er detta för att ni ska kunna lära visdom, för att ni ska kunna förstå att när ni är i era medmänniskors tjänst, är ni endast i er Guds tjänst” (Mosiah 2:17).

Människor över hela världen har genomlidit stora förluster under pandemin. Trofasta medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga utgör inget undantag. Sällskap är en av dessa stora förluster. Social distansering står i konflikt med att träffa vänner, släkt och grannar lika ofta som tidigare. Det här skadar både unga och gamla medlemmar. Projektet Generation Link kom till för att hitta en lösning.

Candice MacAllister är president för Hjälpföreningen [kvinnornas organisation] i församlingen London Britannia för unga vuxna i Storbritannien. Mitt i pandemin tog hon och kvinnogruppen sig an uppgiften att hitta en lösning på sin isolerade situation. Hon säger: ”London är känt för ensamhet … det kan vara riktigt svårt att få kontakt.” Candice pratade med sin lokala biskop om hur utmanande det kan vara att få kontakt med andra generationer när man är ung vuxen. Äldre kvinnor i området kämpade också med ensamhet på grund av pandemin. Hon insåg att det bästa sättet att hjälpa dessa kvinnor var att föra dem samman på distans genom projektet Generation Link.

Candice MacAllister
Candice MacAllister
Candice MacAllister – president för kvinnornas organisation.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Som del av programmet upprättade kvinnoorganisationen i Britannia kommunikation och interaktion med äldre kvinnor i deras område. Varje ung vuxen kvinna som ville delta ombads att ha kontakt med en äldre kvinna eller en änka. Genom telefonsamtal på distans kunde varje par upptäcka saker om varandras liv och finna kamratskap i en situation som aldrig tidigare uppstått.

Deltagaren Martsie Webb hade tillfälle att träffa två kvinnor, Mary Woods och Margaret Canham, som växte upp och blev medlemmar i kyrkan tillsammans. De blev vänner för livet och har under pandemin bott tillsammans med Marys mamma. Martsie blev vän med dem genom projektet Generation Link, och hon och hennes man, som är församlingens ledare, träffade dem i verkligheten efter att restriktionerna lättats. Hon säger: ”Vårt tjänande var ren glädje när vi tänkte på vad dessa två [kvinnor] hade gett oss. Jag vill helst inte kalla det ’tjänande’, för det var vi som fick ta emot deras kristuslika kärlek.”

MaryMargaretDaphne
MaryMargaretDaphne
Mary Woods, Margaret Canham och Daphne Ellender2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Det här projektet förenade kvinnor med mycket olika livserfarenheter så att de kunde få veta mer om varandra. Candice MacAllister säger: ”Allt man kan ge mångfaldigas. Man vet aldrig vad det betyder för andra.” Genom att tjäna varandra fick varje kvinna en oväntad och omtänksam vän på distans.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.