Pressmeddelande

Carol F. McConkie vald till vice ordförande för NGO CSW i Genève

Syster Carol F. McConkie har valts till vice ordförande för den icke-statliga kommittén för FN:s kvinnokommission i Genève (NGO CSW Geneva).

Gruppen arbetar för jämlikhet mellan könen och försvarar kvinnors och flickors egenmakt och rättigheter världen över. NGO CSW i Genève tjänar som konsulterande organ för FN:s ekonomiska och sociala råd och består av representanter från drygt 40 FN-ackrediterade icke-statliga organisationer (NGO:er).

Syster McConkie har varit engagerad i NGO CSW i Genève sedan i april 2019. Det var då hon och hennes man Oscar påbörjade sitt tjänande som missionärer för statliga angelägenheter för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga vid FN i Genève. De följer utveckling inom lagstiftning och riktlinjer och bygger broar till nyckeldelegationer i FN samt till andra NGO:er. Syster McConkie tjänade från 2013 till 2018 i Unga kvinnors generalpresidentskap i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.