Pressmeddelande

Att vara volontär: små saker gör stor skillnad

Året 2020 verkade handla enbart om vad som inte gick att göra. Paradoxalt nog ökade volontärarbete och donerad tid förra året. Man fokuserade på vad man kunde göra och arbetade för att hjälpa andra på nya sätt. Att vara volontär är ett jättebra sätt att träffa nya människor, få vänner för livet och komma i kontakt med andra i samhället.

Telefoner
Telefoner
Telefoner2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Rachael Maughan, som läser mastersprogrammet vid University of Surrey, är volontär i Rural Refugee Network [nätverk för flyktingar på landsorten]. RRN är en organisation baserad i Storbritannien som gör det möjligt för lokala volontärer att komma i kontakt med flyktingar och hjälpa dem integreras i sina samhällen. Rachael interagerar genom att ringa sina flyktingvänner regelbundet så att de kan öva upp sin engelska. Men ännu viktigare är att hon stöttar dem i att hitta möjligheter till utbildning och anställning i deras nya samhällen. 

Rachael Maughan
Rachael Maughan
Rachael Maughan, student vid University of Surrey, England.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Rachael tycker att det går åt båda hållen. Hon säger att de regelbundna samtalen med flyktingarna ”ger dem en vän, inte bara ytterligare en hjälparbetare som finns där för att assistera dem”. Rachael säger att hon också vinner på det: ”Jag tycker inte jag har gjort så mycket, men jag har fått vänner … och det har varit en riktig livlina för mig med.” 

Rural Refugee Networks målsättning är ”att hjälpa flyktingar komma på fötter i våra samhällen”. RRN ser till att resurser och stöd finns tillgängliga för flyktingar som bor utanför storstadsområdena. Detta mål, särskilt under covid, åstadkoms delvis genom volontärer, varav många helt enkelt ringer ett telefonsamtal. 

Rachael har känt frustrationen över att inte ha människor omkring sig och att bara vara på nätet hela tiden på grund av covid. Hennes förhoppning är att vi genom att fokusera på tjänande fortfarande kan få känslan av att ha kontakt, som hjälper oss tills bättre tider kommer. Ett enkelt sätt att känna och ta del av den här kontakten kan vara att helt enkelt ringa ett telefonsamtal. 

En önskan att hjälpa och tjäna i sitt samhälle är mycket naturlig för medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Många har fått hitta nya sätt att tjäna under pandemin. Möjligheterna att tjäna har ofta verkligen varit små och enkla, som att ringa ett telefonsamtal. Att fokusera på det vi kan göra, och göra på ett säkert sätt, kan ge resultat som förändrar andras liv och även våra egna.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.