GenConf04-23_01_230321_v1.jpg
Pressmeddelande

En inbjudan att se generalkonferensen i april 2023

Alla är välkomna att delta den 1-2 april 2023

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga välkomnar alla att tillsammans med miljontals människor världen över lyssna till inspirerande budskap om hopp och förnyelse från levande profeter och apostlar under kyrkans kommande generalkonferens lördagen och söndagen den 1–2 april 2023.

Genom att se den här religionsinriktade utsändningen kan personer lära sig om Jesus Kristus, stärka sin personliga relation med Frälsaren och uppleva friden, hoppet och glädjen som kommer av att följa honom. Alla sista dagars heliga, vänner till kyrkan och andra uppmuntras och inbjuds att delta under helgen som innefattar Palmsöndagen.

”Generalkonferensen är ett tillfälle att ta emot personlig uppenbarelse genom kyrkans ledares råd och vägledning”, skriver kyrkans första presidentskap. ”Vi uppmanar medlemmarna att lyssna till, studera, begrunda och tillämpa de råd som ges.”

Den globala konferensen sänds från konferenscentret i Salt Lake City, Utah, USA, och består av fem olika, två timmar långa möten för alla målgrupper under två dagar. Tiderna anges i CEST – Central European Summer Time [centraleuropeisk sommartid].

Lördagen den 1 april 2023

Lördagen den 1 april 18:00 CEST – Lördagens förmiddagsmöte

Lördagen den 1 april 22:00 CEST – Lördagens eftermiddagsmöte

Söndagen den 2 april 2023

Söndagen den 2 april 14:00 CEST – Lördagens kvällsmöte

Söndagen den 2 april 18:00 CEST – Söndagens förmiddagsmöte

Söndagen den 2 april 22:00 CEST – Söndagens eftermiddagsmöte

För information om hur man närvarar under ett generalkonferensmöte i konferenscentret, se webbsidan Temple Square Live Events.

Hur tittar eller lyssnar man på direktsändningen?

Alla konferensmöten direktsänds via webbsidan med direktsändningar på JesuKristiKyrka.org på över 70 språk. Tittare kan också se och lyssna på generalkonferensens YouTube-kanal; Evangeliebiblioteket och andra tevekanaler, satellitkanaler och digitala kanaler.

Hur tittar eller lyssnar man senare?

Efter utsändningen finns talen i text-, ljud- och videoformat på flera kanaler där man kan se och studera dem när man själv önskar. Det är bland annat följande kanaler: Evangeliebiblioteket, Evangeliemedia, generalkonferensens YouTube-kanal, generalkonferensens podcast och kyrkans tidskrifter.

Förberedelser för generalkonferensen

Hjälp barn och ungdomar att förbereda sig för att se generalkonferensen med ”General Conference Activities for Children and Youth” [Generalkonferensaktiviteter för barn och ungdomar].

Övriga resurser

En del av de här resurserna kanske bara finns på vissa språk.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.