Pressmeddelande

Religiösa ledare vid världsomfattande konferens kallar oss att inspirera, bygga upp och lyfta andra

Samtidigt som vi firar minnet av den heliga påskveckan samlades miljontals människor runt om i världen till den årliga konferensen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 1–2 april. Under fem möten som direktsändes på 70 språk talade de globala religiösa ledarna till medlemmar och vänner med budskap som fokuserade på Jesus Kristus.

Äldste Gary E. Stevenson i de tolv apostlarnas kvorum inledde konferensen med att citera den engelske Nya testamentet-forskaren N.T. Wright och uppmanade till att ”göra något för att fira påsken på nya kreativa sätt: i konst, litteratur, barnlekar, poesi, musik, dans, festspel, klockringningar och särskilda konserter då det här är vår viktigaste högtid”. Han upprepar vidare: ”Ta bort påsken och vi har inget Nya testamentet; vi har ingen kristendom.”

Bonnie H. Cordon, Unga kvinnors generalpresident, sa att sann glädje beror på vår villighet att komma närmare Kristus och själva vittna om att han är vår personlige Frälsare.

Under lördagens eftermiddagsmöte uppmuntrade äldste Dieter F. Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum föräldrar att hjälpa sina barn bygga tro på Jesus Kristus, älska hans evangelium och förbereda sig för ett helt liv av rättfärdiga val. Han försäkrade att Gud älskar och alltid står bredvid familjer.

Under söndagens förmiddagsmöte uppmuntrade Hjälpföreningens generalpresident Camille N. Johnson åhörarna att finna lindring i Jesus Kristus, som kan lätta och lyfta bördor. Hjälpföreningen är kyrkans kvinnoorganisation.

Russell M. Nelson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, avslutade söndagens förmiddagsmöte med en vädjan om att vi ska bli fridsskapare och respektera andra. I en värld där vulgaritet, att finna fel och att förolämpa andra är alltför vanligt, bör vi sträva efter att följa Frälsaren genom att vara vänliga mot andra. President Nelson lärde att kristuslik kärlek utmärker en fridsskapare och att det är motmedlet mot stridigheter.

Under konferensen inröstade kyrkans medlemmar även förändringar inom ledarskapet. Fem nya generalauktoritetssjuttio kallades, bland dem äldste Alan T. Phillips från Kent i England och äldste Christophe G. Giraud-Carrier från Lyon i Frankrike.

De sjuttio i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tjänar som ”särskilda vittnen” och hjälper de tolv apostlarna att ”bygga upp kyrkan och ordna med alla dess angelägenheter”.

I slutet av söndagens eftermiddagsmöte under konferensen tillkännagav president Nelson planer på att bygga 15 nya tempel över hela världen, varav ett tempel i Hamburg i Tyskland. Det här är Tysklands tredje tempel, förutom Frankfurts tempel och Freibergs tempel.

Det finns 14 tempel i Europa, och ytterligare 6 tempel har tillkännagetts under de senaste konferenserna.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.