Pressmeddelande

Det finns inget samröre mellan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och fundamentalistiska grupper som förespråkar polygami.

President Hinckley

"Jag vill med bestämdhet framhålla att denna kyrka inte på något sätt har samröre med dem som praktiserar månggifte. De är inte medlemmar i denna kyrka. Större delen av dem har aldrig varit medlemmar."

Fråga:

"Vi har sett hundratals nyhetsrapporter runt om i världen som handlar om händelserna nyligen i Texas, och i några av rapporterna kallar man dem som praktiserar månggifte för mormoner. Berätta vad kyrkan anser om mediarapporterna hittills."

Mike Otterson:

"Det stör oss alltid när människor, i nyhetsmedia, eller bara människor i allmänhet, kallar dessa månggiftesgrupper för mormoner. Jag måste säga att sedan nyheten om räden på månggiftessekten i Texas blev känd har media under de senaste veckorna hanterat det ganska bra. Och särskilt i Förenta staterna har det hanterats väl. CNN och Associated Press, USA Today och National Public Radio har alla varit mycket, mycket noga med att skilja på den 13 miljoner medlemmar starka Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som är en global kyrka --- den fjärde största kyrkan i Förenta staterna --- och dessa små hemlighetsfulla månggiftesgrupper. Jag önskar att allmänheten i stort kunde se denna skillnad, för ärligt talat uppstår det fortfarande förvirring, trots att det är långt över ett århundrade sedan kyrkan, vår kyrka, upphörde med månggifte. År 1890 upphörde kyrkan officiellt med månggifte, och om någon medlem i dag försöker praktisera månggifte så blir han eller hon utesluten. Vi tolererar det alltså inte. Men när allmänheten tänker på en mormon, så tänker de på en missionär som knackar dörr, eller så tänker de på Tabernakelkören, och kanske tänker de på mormontemplet på Temple Square. De har en viss bild, en viss tanke om vad ordet mormon innebär, och när då media ibland använder ordet mormon för att beskriva dessa fundamentalistiska sekter, om de börjar kalla dem mormonfundamentalister eller mormonpolygamister, så orsakar detta stor förvirring bland allmänheten. Och ärligt talat så är det till stor irritation för oss eftersom vi verkligen har försökt förklara skillnaderna mycket, mycket tydligt under årens lopp. En del av den internationella pressen tar fortfarande fel. Vi har sett rapporter från Ryssland och rapporter från Frankrike. Agence France-Presse, till exempel, publicerade en bild av vårt tempel bredvid en artikel om räden på månggiftessekten i Texas. Det är helt enkelt oförsvarligt, och det tog oss tre dagar att övertala dem att ta bort bilden, vilket de så småningom gjorde, och att publicera ett klargörande. Så det uppstår fortfarande förvirring trots att de flesta media nu vet hur det ska vara. Jag tror att allmänheten fortfarande undrar: 'Är det ni?' Du vet, 'är de mormoner eller är de inte?' Så jag vill nu klargöra, så tydligt som det bara går, att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, den globala organisation som jag tillhör, som förkunnar evangeliet på nittio olika språk, som har medlemmar i nästan alla länder i världen, som driver Brigham Young-universitetet och utför så mycket humanitärt arbete runt om i världen --- inte har någon som helst likhet med dessa små månggiftessekter som finns spridda i området mellan Klippiga bergen och Kaskadbergen i västra Förenta staterna, och ända upp till British Columbia i Canada. Om människor bara insåg att vi inte ser ut som de, vi klär oss inte som de, vi dyrkar inte som de, vi tror inte på samma saker som de, så skulle ordet mormon aldrig någonsin användas för att beskriva dessa månggiftessekter. Om vi bara kan åstadkomma det, om vi kan vinna det slaget, så har vi faktiskt kommit en bra bit på väg."

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.