Pressmeddelande

Den internationella läskunnighetsdagen den 8 september

clipart-world-map-book-globe-library-school-miscellaneous-map.jpgDownload Photo

Vikten av läskunnighet har uppmärksammats genom den internationella läskunnighetsdagen den 8 september i över 50 år av Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco. Analfabetismen är fortfarande utbredd i fattiga delar av världen. Varför är det så viktigt att bekämpa analfabetismen? Ett av svaren som Unesco ger på sin webbsida är: ”Läskunnighet är en avgörande drivkraft för utveckling och grunden för allt lärande.”

I Sverige bidrog 1686 års kyrkolag till att läskunnigheten ökade. Enligt lagen skulle varje svensk ”ta del av och skåda Guds ord”. Prästen kontrollerade läskunnigheten i samband med det årliga husförhöret (till glädje för många släktforskare). Läskunnigheten ökade under 1700-talet och nio av tio personer kunde läsa år 1800. I Sverige är införandet av en obligatorisk folkskola 1842 en milstolpe i svensk utbildningshistoria och analfabetismen var då nästan helt utrotad. Sveriges bildningstradition är ganska unik. I många fattiga länder är analfabetismen fortfarande hög i vår tid, särskilt hos kvinnor.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga startade ett läskunnighetsprogram i Sierra Leone i juni 2019 när Hjälpföreningens president Jean B Bingham besökte landet. Projektet innebär att systrarna i Sierra Leone lär sig att läsa och skriva genom att lära ut evangelieprinciper. Hjälpföreningens president Jean B Bingham är mycket engagerad i frågan. På den internationella kvinnodagen i år höll hon ett tal vid en digital konferens, International Women-in-Diplomacy Day-symposium, i vilket hon vädjade om ökade utbildningsmöjligheter för kvinnor.

Medlemmar i Jesu Kristi kyrka är uppmanade att predika evangeliet, fullkomliggöra de heliga och återlösa de döda. Något som förutsätter att medlemmarna kan läsa skrifterna, handböcker och lektionsböcker. Kyrkans medlemmar uppmanas att: ”sök[a] flitigt och lär[a] varandra i visdomsord, ja, sök i de bästa böcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro.” (Läran & Förbunden 88:118.) Ett lärande som inbegriper både intellektuell och andlig insikt.

Ett livslångt lärande och utbildning är centralt i sista dagars heligas liv. Presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Russel M Nelson, uppmanar de unga i kyrkan att investera i god utbildning. För en sista dagars helig är god utbildning ett privilegium och dessutom en möjlighet att bättre tjäna sin familj och samhället.

Carina Bäck

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.