Pressmeddelande

Kyrkliga auktoriteter besöker Eifelregionen efter översvämningar

Efter de omfattande översvämningarna i mitten av juli i delar av Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Schweiz fortsätter Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att aktivt engagera sig i hjälpinsatser via lokala församlingar, hjälporganisationer och myndighetsorganisationer.

Eifel branch visit 01
Eifel branch visit 01
Skador i Eifelregionen efter översvämningar.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I augusti besökte flera av kyrkans ledare en söndagsgudstjänst i en lokal församling i Eifelregionen i Tyskland för att tacka de lokala ledarna och medlemmarna för deras outtröttliga tjänande i sitt samhälle. Bland besökarna fanns äldste Erich W. Kopischke från presidentskapet för området Europa, tillsammans med sin fru Christiane, och Christian Ottiker, chef för välfärd och oberoende i kyrkan i Europa. Det fanns också över 40 missionärer där som gjorde volontärinsatser i närliggande städer under veckan. I början av augusti hade missionärerna i Tysklandmissionen Frankfurt, tillsammans med lokala medlemmar, bidragit med över 10 000 timmar tjänande.

”Vi ger varje missionär i vår mission möjlighet att komma till den här regionen och tjäna invånarna”, säger president Hammon, president för Tysklandmissionen Frankfurt, som tillsammans med sin fru Debbie också deltog i söndagsgudstjänsten. ”Våra missionärer säger att deras vecka av tjänande har varit den mest givande och ödmjukande upplevelsen under hela deras mission”, fortsätter han.

Eifel branch visit 02
Eifel branch visit 02
Äldste och syster Kopischke tillsammans med missionärer och medlemmar efter söndagsgudstjänsten i Eifels gren.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Christian Ottiker blev ombedd att förklara vilka insatser kyrkan gör när kriser uppstår. ”Först gör kyrkans huvudkontor tillsammans med lokala ledare i kyrkan i den drabbade regionen en utvärdering av vad som behövs och hur saker och ting ska organiseras”, säger Christian Ottiker. ”När en kris uppstår skapar kyrkan inte en fond just för den krisen utan använder den redan upprättade humanitära fonden som alltid är tillgänglig”, fortsätter han. ”På det sättet kan kyrkan snabbt komma till undsättning i nödsituationer och alltid vara förberedd”, säger Christian Ottiker.

Under sina senaste resor har Christian Ottiker sett många volontärer och oräkneliga vänliga gärningar till stöd för de översvämningsdrabbade. När han begrundar frågan vad kyrkan kan göra under den här svåra tiden kan han inom sig säga: ”Ni är kyrkan! Alla kan hjälpa till med små och enkla medel.”

Med tanke på insatserna runt krisen nyligen ställde äldste Kopischke tre frågor till de församlade: ”Vad såg ni? Vad kände ni? Vad ska ni ändra i ert liv efter de här upplevelserna?”

Äldste Leo Lauener, en ung missionär från Schweiz, erinrade sig ett tillfälle då hans kreditkort inte fungerade när han var ute och handlade mat. En kvinna i kön bakom honom såg att han var en av volontärerna som hjälpt till och sa: ”Jag betalar gärna för de underbara personerna som hjälpt till!” Hon betalade för allt som missionären skulle köpa.

En annan missionär, syster Anna Hughes från Utah i USA, säger: ”Det var så underbart att få tjäna i områdena som drabbats av översvämningar för det hjälpte mig att fokusera på Jesu Kristi evangeliums renaste och viktigaste trossatser, som är att älska Gud och att älska vår nästa.”

Äldste Kopischke påpekar att alla de här underbara insatserna, tjänandet och kärleken visar på några av mänsklighetens bästa attribut och värderingar. ”Det vore sannerligen underbart om det här omtänksamma och kärleksfulla beteendet inte bara får kännas och ges under enstaka situationer utan blir till en standard varje dag!” Han tillägger: ”Herren skulle kalla det här Sions kultur.”

Christian Ottiker föreslår att alla utvärderar vad de kan göra i sina omständigheter, med sina tillgängliga resurser. Det kan vara att ge lite tid åt volontärtjänande eller hjälpa behövande grannar och vänner. Man kan också donera till kyrkans humanitära fond. Äldste Kopischke tillägger att kyrkan i kristider snabbt kan få tillgång till pengarna som doneras till den fonden. ”Med den här fonden kan vi omedelbart tillhandahålla hjälp, var den än behövs i Europa”, säger han. ”I dag är det för översvämningsdrabbade i Tyskland och i morgon kanske det är för andra som drabbats av skogsbränderna i Italien, Grekland eller Turkiet”, fortsätter han.

Eifel branch visit 03
Eifel branch visit 03
Äldste och syster Kopischke före söndagsgudstjänsten i Eifels gren.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Liksom många andra volontärer i området schemalade äldste Kopischke en dag för att hjälpa till i regionen runt Bad Ahrweiler, tillsammans med sin fru, sin familj och missionärerna, för att hjälpa de översvämningsdrabbade.

”Vi hoppas att stöd och kärlek fortsätter att ges till nödställda personer”, säger han. ”Inte bara medan en kris pågår utan även veckor och månader efteråt, för det behövs då också.” Avslutningsvis säger han: ”Jag hoppas att vi reflekterar över livet och inser hur skört det är. När vi har fått förmånen att ta emot något är det viktig att vi har medkännande med andra! För att säga det med profeten Jesajas ord: ”Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår.” (Jes. 58:8)

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.