Pressmeddelande

Både tvillingbröder och missionärskamrater

Av Birgitta Wennerlund

Alla ungdomar kan köpa "Predika evangeliet" och förbereda sig! säger äldste Niklas Wennerlund. Då lär de sig hur man undervisar, hur man känner Anden och så vidare. Boken har blivit som helig skrift för mig, den har kommit från apostlar och profeter. Om familjen använder "Predika evangeliet" på hemaftnar blir det en stor hjälp i förberedelserna, då blir missionen inte något nytt, framhåller äldste Jens Wennerlund.

Båda betonar också vikten av att börja förbereda barnen i tidig ålder på att tjäna som missionärer, speciellt pojkarna.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.