Pressmeddelande

Använd familjens hemafton för att få större uppskattning för jorden

Den 5 juni är världsmiljödagen. Ideella organisationer, aktivister och politiska ledare tar upp föroreningar, förlust av biologisk mångfald och accelererade klimatförändringar. Dessa frågor påverkar människor över hela världen. Det finns flera saker som föräldrar och enskilda familjer kan göra inom sin egen sfär, för med små och enkla medel ”uträttas mycket stort”[1].

WorldEnvDay01
WorldEnvDay01
President Russell M. Nelson i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga uppmanar alla att vara kloka förvaltare av skapelsen.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga uppmuntrar familjer att hålla en familjekväll för att ”bygga och stärka familjerelationer”. Dessa familjekvällar kan också användas för att bygga uppskattning för och utöva förvaltarskap över miljön.

Även om frågan om förvaltarskap av miljön kanske inte nämns från talarstolen särskilt ofta under söndagsgudstjänsterna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga lär skrifterna och nutida profeter och apostlar att vi måste vara goda förvaltare över jorden.

Då många människor runt om i världen talar om sådana pågående kriser som föroreningar, klimatförändringar och skogsskövling kan det vara svårt att veta exakt vad enskilda och familjer kan eller bör göra för att hjälpa till att bevara den här planeten.

Russell M. Nelson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, har sagt: ”Vad ska vi göra som förmånstagare till den gudomliga skapelsen? Vi bör ta hand om jorden, förvalta den klokt och bevara den för framtida generationer.”[2]

Så hur kan vi som enskilda, familjer eller vänner följa president Nelsons uppmaning?

Här är några förslag på enkla saker vi kan göra under familjens hemafton för att utvecklas som visa förvaltare över jorden.

Undvik att skräpa ner eller förorena

Ezra Taft Benson lärde att när vi inte vördar jorden, vördar vi inte Gud. ”Bristande vördnad för Gud, livet och våra medmänniskor tar sig sådana uttryck som nedskräpning, vårdslös gruvdrift i dagbrott [och] förorening av vatten och luft. Men dessa är, när allt kommer omkring, den inre människans yttre uttryck.”[3]

Det är viktigt att vi tänker på hur vi gör oss av med kemikalier och farligt gods. Man kan också försöka samåka eller åka kommunalt till arbetet eller till aktiviteter. Under familjens hemafton kan familjer åta sig att göra små och enkla saker för att vara bättre förvaltare, som att välja en aktivitet som medför minimala utsläpp. Familjer kan promenera tillsammans och kanske även plocka upp skräp längs vägen.

Spendera tid i naturen

Planera en promenad, vandring eller cykeltur. Lämna stadsmiljön och ägna tid åt att beundra Guds skapelser. Som Joseph F. Smith lärde är det vår plikt att uppleva och uppskatta naturens skönhet. ”Som Guds barn är vi förpliktade att uppskatta och dyrka honom i hans skapelser. Om vi skulle sammankoppla allt som är gott och vackert med tankar på honom så skulle vi kunna spåra hans händers verk i hela naturen.”[4]

WorldEnvDay02
WorldEnvDay02
Vi utvecklar tacksamhet genom att njuta av skapelsens skönhet tillsammans med släkt och vänner.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ett bra tillfälle att göra det är under familjens hemafton eller på söndagen som en form av gudsdyrkan utanför kyrkans och hemmets väggar. Man kan besöka en park eller campa i närheten.

Lär dig om världen omkring dig

Skrifterna ger bra insikt i anledningen till att vi är befallda att lära oss om jorden.[5] Den tillförordnade presidenten för de tolv apostlarnas kvorum, M. Russell Ballard, ber oss att tänka på ”vad som skulle hända om vi alla tog oss tid att noggrant iaktta naturens underverk som omger oss och hänge oss åt att lära oss mer om denna värld som Gud skapade för oss! … Om vi verkligen tänker vörda Skaparen måste vi vörda hans skapelser. Vi behöver ta oss tid att iaktta naturens underverk. Det är i dag lätt att bli omringade av tegelhus och asfaltsytor som avskärmar oss från det verkliga livet runt omkring oss.”[6]

I Mormons bok lär profeten Alma att jorden och allting på den ”tyder på att det finns en Gud”[7]. Som förvaltare av jorden är det viktigt att vi tar oss tid att lära oss om jorden, eftersom den är ett gudomligt vittne om Guds verk. Familjer kan läsa tillsammans i skrifterna om jorden för att lära sig mer om hur man bättre tar hand om Guds skapelser.

Undervisa om en tacksam inställning till jorden

Det finns stor lycka i att glädjas över det Gud har anförtrott oss. Det är vår plikt att uppleva och uppskatta naturens skönhet. Under familjens hemafton kan vi uttrycka tacksamhet för jorden och delta i aktiviteter som hjälper oss utveckla tacksamhet för jorden.

{image_03}}

Äldste M. Russell Ballard undervisar om vikten av att visa uppskattning för Guds jord och varnar för att en brist på motivation kan vara skadlig.

”De som inte känner vördnad inför skapelsen och Guds egenskaper kommer troligen inte att känna särskilt mycket uppskattning för andra heliga ting. En sådan brist på vördnad inför Guds skapelser kan bli allt större tills personen är helt okänslig för andras känslor”[8] sa äldste Ballard.

Familjens hemafton är ett mycket bra tillfälle att lära sig om och uppmuntra en respektfull och vördnadsfull inställning till jorden.

[1] Alma 37:6

[2] President Russell M. Nelson, Skapelsen, april 2000.

[3] Ezra Taft Benson, This Nation Shall Endure, 1977.

[4] Citerad i George B. Handley, ”The Environment Ethics of Mormon Belief”, BYU Studies, 40:2, 2001.

[5] L&F 101:32–34.

[6] M. Russell Ballard, Guds kärlek till sina barn, april 1988.

[7] Alma 30:44.

[8] M. Russell Ballard, Take time to have reverence for creator and his creations, april 1988.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.