Pressmeddelande

Andens rst

Av PRESIDENT JAMES E FAUST
andre rdgivare i frsta presidentskapet Jag knner starkt mitt ansvar att undervisa om heliga ting. Jag r mycket medveten om att vrlden hller p att frndras och bli oerhrt mycket mer annorlunda n den som jag har knt till. Vrderingar har ndrats. Vanlig anstndighet och respekt fr det goda hller p att frtas bort. Ett moraliskt mrker breder ut sig. P mnga stt r vra ungdomar vrt hopp infr framtiden, liksom dyrbara diamanter som lyser starkare mot en mrk bakgrund.

Jag vnder mig till en text i Lran och frbunden: Given akt p den levande Gudens rst!1 Andens rst r tillgnglig fr alla. Herren sade: Anden upplyser varje mnniska ... som vill lyssna till Andens rst. Han sade vidare att var och en som hrsammar Andens rst kommer till Gud, ja, Fadern.2 En del mnniskor sker efter liv i verfld. Paulus klargjorde att det r Anden [som] ger liv.3 Och Frlsaren sade: De ord som jag har talat till er r Ande och liv.4

Gldje r en gva
Man kan d frga sig vilka Andens frukter r. Paulus besvarade denna frga genom att sga att de r krlek, gldje, frid, tlamod,
vnlighet, godhet, trohet, mildhet och sjlvbehrskning. 5 Den gldje vi sker r inte ngon temporr knslomssig kick, utan en konstant, inre gldje som vi upplever genom lng erfarenhet och tillit till Gud. Nr Lehi undervisade sin son Jakob frkunnade han:
Mnniskorna ro till fr att hava gldje.6 Fr att uppn detta ml mste vi ge akt p den levande Gudens rst.

Jag vill som ett levande vittne vittna om att vi verkligen fr gldje genom att lyssna till Anden, fr jag har upplevt det. De som lever
efter evangeliet lr sig att leva under lyckliga omstndigheter7 s som nephiterna gjorde. ver hela vrlden, i alla de lnder dr kyrkan
r etablerad, kan medlemmarna lgga sitt vittnesbrd till mitt. Det finns ett verfld av bevis som bekrftar lftet om frid, hopp och gldje som Andens gvor. Vra rster frenas i en samlad vdjan till alla Guds barn att ocks ta del av dessa gvor.

Vrldens rster
Men vi hr andra rster. Paulus sade att det finns s mnga olika rster i vrlden 8 som tvlar med Andens rst. Andens rst r verallt nrvarande, men den r stilla. Jesaja sade: Rttfrdighetens frukt skall vara frid, och rttfrdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid.9 Motstndaren frsker tysta ner denna rst med en mngd hga, ihllande, vertygande och lockande rster:

* Klagande rster som frammanar frmodade orttvisor.
* Gnlliga rster som avskyr utmaningar och arbete.
* Frfriska rster som erbjuder sensuella lockelser.
* Lugnande rster som invaggar oss i kttslig ro.
* Intellektuella rster som fresprkar vrldserfarenhet och verlgsenhet.
* Hgmodiga rster som frtrstar p kttslig arm.
* Smickrande rster som gr oss uppblsta av hgmod.
* Cyniska rster som tillintetgr vrt hopp.
* Underhllande rster som frmjar skandet efter nje.
* Kommersiella rster som frestar oss att slsa penningar p det som r vrdelst eller [vrt] arbete p det som icke kan tillfredsstlla [oss].10
* Sinnesfrvirrade rster som framkallar begr efter stimulans. Jag menar inte drog- eller alkoholrelaterad stimulans, utan jakten p farliga, ddstrotsande upplevelser bara fr att f lite spnning. Livet, ocks vrt eget, r s dyrbart att vi r ansvariga infr Herren fr det, och vi ska inte leka med det. Nr livet en gng har gtt frlorat kan det inte tas tillbaka.

Bombarderade med budskap
I dag hr vi en mngd rster som talar om fr oss hur vi ska leva, hur vi ska tillfredsstlla vra lidelser, hur vi kan f allt. Till vrt frfogande har vi dataprogram, databaser, tevekanaler, interaktiva datamodem, satellitmottagare och kommunikationsntverk som drnker oss i information. Det finns frre platser av tillflykt och stillhet. Vra ungdomar bombarderas med ondska och hemskheter som ingen annan generation. Nr jag begrundar denna verklighet pminns jag om poeten T S Eliots ord: Var r den visdom som gtt frlorad i kunskap? Var r den kunskap som gtt frlorad i information?11

Det kan vara svrare fr vr uppvxande generation att vara trofast, p stt och vis kanske till och med svrare n att dra handkrror ver sltterna. Nr ngon dog i Amerikas demark s begravdes personens fysiska kropp och handkrrorna fortsatte vsterut, men de srjande verlevande hyste nd hopp fr sina nrstendes eviga sjl. Men nr ngon dr andligen i syndens demark kan hoppet ersttas av bvan och fruktan fr den nrstendes eviga vlfrd.

Mnga i den yngre generationen har formats av vrlden till att vilja ha allt och till att vilja ha det nu. De vill inte spara eller arbeta. Sdana egoistiska, otliga begr gr dem mottagliga fr frestelser. I Mormons bok nmns fyra sorters frestelser som Satan utstter oss fr:

* Vinna timliga frdelar.
* F makt ver kttet.
* Vinna anseende i vrldens gon.
* Trakta efter kttets begrelser och det som tillhr vrlden.12

Satans taktik r att vnda deras hjrtan ifrn sanningen och frblinda dem, s att de icke skola frst det som r berett fr dem.13 Han skapar en rkrid som frmrkar vr syn och avleder vr uppmrksamhet.

President Heber J Grant (18561945) sade: Om vi trofast hller Guds bud s kommer hans lften att uppfyllas till sista bokstaven ... Problemet r att mnniskosjlens fiende frblindar mnniskans sinne. Han kastar sot, bildligt talat, i mnniskans gon och hon frblindas av det som hr denna vrlden till.14

Lyssna till rttfrdiga rster
Hur i all vrlden ska vi kunna vlja vilka rster vi ska lyssna till och tro p? Fljderna fr oss som individer r oerhrda. Fr att verleva andligt sett mste vi gra tminstone fyra saker.

Fr det frsta mste vi utva vr handlingsfrihet p ett klokt stt. Amaleki talar om fr oss hur vi kan gra lmpliga val: Intet r gott,
utom det som kommer frn Herren, men det som r ont, kommer frn djvulen.15 Vi mste gra val hela tiden, om och om igen, mellan det som kommer frn Herren och det som kommer frn djvulen. Liksom sm vattendroppar formar ett landskap, s formas vr karaktr av vra minut-fr-minut-val.

Fr det andra mste vi ha ett ndaml. Israels fre detta premirminister David Ben-Gurion gjorde en gng ett uttalande om Leon Trotskij, en av den ryska kommunistrevolutionens anstiftare. Trotskij, sade han, var ingen ledare. Han var genialisk, men han var ingen ledare fr han hade inget ml.16 Alla som lever mste ha ett ml. Som medlemmar i Kristi kyrka ska vi vervga ndamlet med vr frlsning.17 Ngon har sagt: Man mste st fr ngot, annars faller man fr allt.

De mer rttfrdiga nephiterna var tvungna att anstrnga sig fr att hra rsten som fregick Frlsarens besk hos dem. De [hrde] en rst som frn himmelen. De blickade runt omkring sig, ty de frstodo icke rsten, som de hrde. Det var icke en barsk rst, ej heller en hg rst, och dock, ehuru det var en mild rst, genomtrngde den dem som hrde den till det innersta, s att de darrade i hela kroppen, ja, den genomtrngde dem i sjlva sjlens innersta och gjorde att deras hjrtan brunno.18 De hrde rsten en andra gng och frstod den inte. Nr de hrde rsten en tredje gng ppnade de sina ron att hra den, och deras gon voro riktade emot det hll, varifrn ljudet kom, och de blickade stndaktigt mot himmelen, varifrn ljudet kom.19 Om vi ska kunna hrsamma Andens rst mste ocks vi ppna vra ron, rikta vr tros gon mot rstens klla och blicka stndaktigt mot himlen.

Fr det tredje mste vi strka vrt vittnesbrd. Vi mste alla studera frlsningsplanen och lra oss frst vr relation till Gud. Nr vi vandrar i tro fr vi bekrftat i vrt hjrta andliga upplevelser som strker vr tro och vrt vittnesbrd.

Fr det fjrde mste vi ska i skrifterna vilka r Herrens rst och Guds kraft till frlsning.20 Herren sade ocks fljande om sitt ord, som det str i skrifterna: Ty det r min rst, som talar dem till eder, och de ro givna till eder av min Ande.21

Jag freslr en enkel lsning p hur vi vljer vilken kanal vi ska stlla in oss p: lyssna till och flj Andens rst. Detta r en urgammal lsning, ja, till och med evig, men kanske inte populr i ett samhlle som alltid r p jakt efter ngot nytt. Den krver tlamod i en vrld som fordrar omedelbar tillfredsstllelse. Denna lsning r stilla, fridfull och obemrkt i en vrld betagen i allt som r hgljutt, oupphrligt, snabbt, prligt och rtt. Denna lsning krver att du r begrundande medan dina kamrater sker fysiska njen. (Detta kan verka draktigt i en tid nr det inte r lnt att minnas ngot av den meningslsa smrja som vi utstts fr.) Denna lsning r ett enhetligt, konsekvent, urgammalt budskap i en vrld som snabbt blir uttrkad utan intensitet, variation och nyheter. Denna lsning krver att vi vandrar i tro i en vrld som styrs av sdant vi kan se.22 Med trons gon ser vi eviga, osynliga, andliga sanningar, medan mnniskomassorna enbart litar till timliga ting som enbart kan frnimmas med de fysiska sinnena.

Vi behver lra oss hur man begrundar andliga ting och agerar p Andens maningar hur man filtrerar bort det bakgrundsbrus som Satan genererar. Nr vi r samstmda med Anden ska vi hra detta ord ljuda bakom [oss]: Hr r vgen, g p den.23 Nr vi hrsammar den levande Gudens ord fr vi frid i denna vrlden och evigt liv i den tillkommande.24 Detta r den strsta av alla Guds gvor.25

SLUTNOTER
1. L&F 50:1.
2. L&F 84:4647.
3. 2 Kor 3:6.
4. Joh 6:63.
5. Gal 5:2223.
6. 2 Nephi 2:25.
7. 2 Nephi 5:27.
8. Se King James Version, 1 Corinthians 14:10.
9. Jes 32:17.
10. 2 Nephi 9:51.
11. Choruses from The Rock, The Complete Poems and Plays (1930), s 96.
12. Se 1 Nephi 22:23.
13. L&F 78:10.
14. Kyrkans presidenters lrdomar: Heber J Grant, s 29.
15. Omni 1:25.
16. Se Academy of Achievement, Interview: Shimon Peres, Internet, http://www.achievement.org.
17. Se L&F 46:7.
18. 3 Nephi 11:3.
19. Se 3 Nephi 11:45.
20. L&F 68:4.
21. L&F 18:35.
22. Se 2 Kor 4:18; 5:7.
23. Jes 30:21.
24. L&F 59:23.
25. Se L&F 14:7.

FRSLAG TILL HEMLRARE
Efter att ha studerat budskapet under bn kan ni dela med er av det p ett stt som uppmuntrar dem ni undervisar att delta. Hr fljer ngra exempel:

1. Stt p en radio och stll in den p olika stationer. Ppeka hur vi kan hra vissa stationer tydligt medan andra har strningar. Jmfr dessa strningar med vrldens rster och den tydliga och klara instllningen med Andens rst. terge ngra av president Fausts rd om att lyssna till Anden.
2. Fr att diskutera hur man kan hra Andens rst bttre kan du tala med familjen om ngra av de elva rster som president Faust nmner som kan frsmra mottagligheten fr Anden eller om de fyra stt fr andlig verlevnad som han undervisar om. Be familjemedlemmarna bertta om upplevelser de haft nr de har knt igen och fljt Andens maningar.
3. Be familjemedlemmarna att lsa fljande skriftstllen som president Faust citerar: Johannes evangelium 6:63; Andra Korintierbrevet 3:6; Lran och frbunden 50:1; 84:4647. Be dem att leta efter gemensamma nmnare i dessa verser. Ls delar av artikeln som beskriver de vlsignelser som kan komma av att flja Andens rst. Vittna om Andens kraft i ditt eget liv.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.