Pressmeddelande

Äldsterna Bednar och Gong talar om hur vi kan förstå muslimer bättre

De kyrkliga ledarna presenterar en broschyr som snart ges ut: "Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles" (Muslimer och sista dagars heliga: tro, värderingar och livsstil)

Två apostlar från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga uppmuntrade på tisdagen kyrkans medlemmar att bättre förstå de likheter och skillnader som de har med världens 1,8 miljarder muslimer.

Understanding Islam 01
Understanding Islam 01
"The Islamic World Today: Issues and Perspectives", konferens vid Brigham Young University som hölls den 18-19 oktober 2021 i Provo, Utah, USA.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Äldste David A. Bednar sa: ”Dessa två trosriktningar skiljer sig åt i många av våra centrala lärdomar, men många av våra värderingar och de sätt på vilka vi utövar våra respektive trosriktningar är likartade och återspeglar vår kärlek till Gud och våra medmänniskor.” Äldste Gerrit W. Gong sa att man bör söka förståelse öppet och ärligt, ”med insikt i att vi är bröder och systrar med en gemensam mänsklighet”.

Understanding Islam 02
Understanding Islam 02
Äldsterna David A. Bednar och Gerrit W. Gong talar vid den sista sessionen av den två dagar långa BYU-konferensen "The Islamic World Today: Issues and Perspectives" den 19oktober 2021. Sessionen hölls i auditoriet i Joseph Smith Building.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Medlemmarna i de tolv apostlarnas kvorum talade tillsammans på Brigham Young Universitys (BYU) campus i Provo, Utah, under den sista sessionen av den två dagar långa konferensen ”The Islamic World Today: Issues and Perspectives”.

Äldste Gong sa att sista dagars heliga bör lära sig mer om sina muslimska grannar eftersom sådan kunskap ”kommer att hjälpa oss att vara mer vänliga och mer korrekta i vad vi säger om och känner för varandra”. Äldste Bednar tog avstånd från alla nedsättande kommentarer och svepande uttalanden som sista dagars heliga har gjort om islams anhängare. Sådana kommentarer, sa han, är felaktiga och stötande.

”Sådana fördomar får dem som bär på dem att förbise vänligheten och godheten hos den överväldigande majoriteten av alla muslimer”, sa äldste Bednar. ”Att antyda att alla muslimer är inblandade i allvarliga brott här i USA eller på andra håll i världen är … felaktigt och kränkande för muslimer. Muslimer tar avstånd från alla sådana handlingar, precis som sista dagars heliga gör. Varje större religion har extremister som misstolkar sin egen religions lärdomar eller som försöker göra fel i religionens namn.”

Understanding Islam 03
Understanding Islam 03
Ett exemplar av den kommande broschyren "Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles".2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Apostlarna betonade kyrkans ansträngningar att tillsammans med muslimerna försvara religionsfriheten och engagera sig i humanitärt arbete. De pekade också på resurser som stärker den ömsesidiga förståelsen och lyfte fram flera gemensamma övertygelser som de två trossamfunden delar.

Religionsfrihet

”När vi träffar muslimska ledare runt om i världen”, sa äldste Gong, ”talar vi om att försvara religionsfriheten. Troende människor måste tillsammans stå upp för tolerans och värdighet för alla människor som har någon sorts religiös övertygelse.”

Några exempel på ledare i kyrkan som har umgåtts med muslimska ledare under de senaste åren är äldste Gong, som hade ett möte med en sunnimuslimsk ledare när han var i Asien och Oceanien under 2019, äldste Bednar som under de senaste två åren har träffat ledare från Sudan i deras land och på Temple Square, och äldste Ronald A. Rasband som bekantat sig med flera muslimska ledare vid G20:s interreligiösa forum 2021 i Italien.

Äldste Gong läste ur en förordning från Nauvoo stad från 1841 som visar på religiös tolerans under början av de sista dagarnas heligas rörelse. ”Låt det förordnas av stadsfullmäktige i Nauvoo”, står det i texten, ”att katoliker, presbyterianer, metodister, baptister, sista dagars heliga, kväkare, episkopaler, universalister, unitarier, muhammedaner (muslimer) och alla andra religiösa sekter och samfund ska ha fri tolerans och samma privilegier i denna stad.”

Äldste Bednar sa att kyrkan känner ”mycket starkt för religionsfrihet, inte bara för oss själva utan för alla. Liksom vissa muslimer i USA och på andra håll i världen har medlemmar i vår kyrka känt av effekterna av förföljelse och profilering och vi förenar oss med goda människor överallt för att fördöma sådana handlingar.”

Äldste Bednar delade med sig av några av de uttalanden om religionsfrihet som han gjorde vid det virtuella mötet G20:s interreligiösa forum förra året, som arrangerades av Saudiarabien. Vid det forumet efterlyste han lösningar på covid-19 som inte avskärmar människor från gudstjänstupplevelser.

Humanitärt arbete

Båda apostlarna besökte Indonesien – det land där flest muslimer bor – strax efter den förödande tsunamin i december 2004 som dödade cirka 225 000 människor. Äldste Bednar hade just kallats till de tolv apostlarnas kvorum och äldste Gong arbetade för BYU.

Äldste Gong berättade att de träffade Indonesiens tidigare president, besökte Jakartas största moské, donerade medicinska och humanitära förnödenheter och besökte det område där förödelsen var som värst. Latter-day Saint Charities samarbetade med Islamic Relief och den indonesiska regeringen för att ge miljontals dollar i nödhjälp.

Äldste Bednar sa att hjälpen från de båda organisationerna efter tsunamin varade i åratal, eftersom de stannade kvar för att återuppbygga samhällen.

”Detta är bara ett av många exempel på hur sista dagars heliga har arbetat tillsammans med våra muslimska bröder och systrar för att hjälpa till att lindra lidande och se till att hela mänskligheten behandlas med vänlighet, medkänsla och respekt”, sa äldste Bednar.

”Jag är tacksam för att vår kyrkas globala humanitära hjälp omfattar människor i cirka 200 olika länder och territorier, utan hänsyn till ras, religion eller etnicitet”, tillade äldste Gong.

Kyrkans humanitära insatser för det muslimska samhället på senare tid omfattar en donation i maj 2019 för att hjälpa till med att återuppbygga två moskéer som attackerats i Christchurch, Nya Zeeland. Äldste Gong och president Russell M. Nelson besökte muslimska ledare där och överlämnade en check.

”Jag var mycket tacksam över att få stå tillsammans med vår kyrkas president i kärlek och solidaritet med våra muslimska vänner”, sa äldste Gong. ”Vi tog kontakt med personer som hade skadats i moskéattackerna. Jag var glad att vi kunde ge praktisk hjälp mitt i tragedi och smärta och lova att arbeta tillsammans för att öka förståelse.”

Resurser för att öka den ömsesidiga förståelsen

Äldste Gong pekade på tre resurser som BYU har gjort tillgängliga för att hjälpa muslimer och sista dagars heliga att bättre förstå varandra:

 1. BYU:s islamiska översättningsserie. Detta är en samling av 14 böcker med några av islams mest kända klassiska filosofiska och akademiska bidrag.
 2. 2012 års islamiska konstutställning ”Beauty and Belief”, med BYU som värd.
 3. BYU:s konferenser om islam. Dessa akademiska utbyten mellan forskare inom islam är en av universitetets traditioner sedan länge.

När det gäller den sista punkten, påpekade äldste Gong, sa en islamisk forskare att ”här [på BYU] bland religiösa troende känner jag att jag delar en andlig oas mitt i den moderna sekulära ödemarken”.

Båda apostlarna läste ur en kommande resurs – en ny broschyr med titeln ”Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles”. Den kommer att publiceras i appen Evangeliebiblioteket. Äldste Bednar sa att dokumentet är resultatet av flera års arbete, inklusive samarbete med muslimska imamer.

I dokumentet beskrivs de områden där det finns en gemensam grund och de viktigaste skillnaderna i övertygelse. Dessa inkluderar följande:

 • Tron på en allvetande och allsmäktig Gud är en grundläggande tro.
 • Profeternas viktiga roll i att ge vägledning från Gud.
 • Uppenbarelse från Gud som ges genom budbärare i form av skriften är grunden för att lära sig Guds vilja, hålla sina åtaganden och delta i trogen gudstjänst.
 • Människan måste kommunicera med Gud genom daglig bön.
 • Gud gläds åt renhet och kyskhet.
 • Båda värderar kvinnor och deras viktiga roll i samhället och i hemmet.
 • Familjen är samhällets grundläggande enhet och en viktig källa till glädje.
 • Jesus Kristus spelar en viktig, om än annorlunda, roll för båda grupperna.

”Jesus Kristus lär oss att de två stora budorden är att älska Gud och att älska varandra mer”, sa äldste Gong. ”En ökad förståelse för varandra hjälper oss att älska varandra. Må vi lära oss att dela med oss och förstå öppet och korrekt, så att vi kan mötas med utsträckta händer av respekt och välvilja, inte med knutna nävar av okunskap eller antagonism.”

Till muslimska vänner som var närvarande på tisdagskvällen uttryckte äldste Bednar kyrkans uppriktiga önskan ”att tillsammans med er göra gott”. Han bad att ”Abrahams Gud – allas vår Gud – ska vaka över och välsigna var och en av oss i denna viktiga och avgörande strävan”.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.