Pressmeddelande

Kommande volym tre av "De heliga" ser tillbaka på kyrkans historia i Europa

Tidiga sista dagars heligas insatser stärker tron över generationerna

Den brittiske historikern James Perry ser historia som ett sätt att ”reda ut varför saker och ting är som de är”. Hans nyfikenhet blev en passion och senare ett yrke. Som författare till och historiker för den tredje volymen av ”De heliga”, en berättelse om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, har broder Perry fokuserat sin forskning på de tidiga medlemmarnas liv i Storbritannien och Europa. Volym tre beräknas komma ut under första halvåret 2022.

Han säger att volym tre antagligen är den ”minst kända perioden av kyrkans historia” och att ”läsarna kommer att få lära sig mer om kyrkans historia i Europa, hur den överlevde två världskrig och ekonomiska kriser. Och, dessutom, hur kyrkan hanterade det tidigare utövandet av polygami och övervann en del ekonomiska och politiska påfrestningar som den utsattes för i USA.” Den här volymen visar också hur templet i Schweiz kom till och hur det påverkade utvecklingen av tempel runt om i världen.

Broder Perry säger att den här volymen av ”De heliga” innehåller berättelser om sista dagars heliga i Tjeckoslovakien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och andra europeiska länder.

James Perry Image 01
James Perry Image 01
James Perry, fil.dr, FHEA, är författare och historiker för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I sitt arbete läser broder Perry brev, uppteckningar och dagböcker och går även igenom urklippsalbum och andra historiska dokument för att hitta och bekräfta de berättelser han stöter på. Han och andra historiker försöker hitta berättelser som är ”tillräckligt intressanta för att få läsarna att vända blad, som visar på förändringar inom kyrkan och som är andligt upplyftande. Vi tar upp kontroversiella händelser också, men vi strävar efter att upplysa, utbilda och inspirera kyrkans medlemmar.”

”Jag blir alltid förvånad över de offer som medlemmarna i kyrkan är villiga att göra. Särskilt när man sätter sig in i någon annans situation, där de har förlorat närstående i krig, deras makar har dött och de har all anledning att vända sig bort från religion och Gud, men de ändå drar sig närmare honom och är villiga att offra, fastän de inte har något. Det är väldigt inspirerande.”

Broder Perry säger att det är ett samarbete mellan historiker och författare att producera ”De heliga”. ”Som historiker försöker jag att hitta karaktärer och förse de kreativa författarna med flera olika alternativ. När de har tittat på de källor vi samlat in, börjar de skissa på hur berättelsen kan se ut och väva in så många olika händelser som möjligt som har ägt rum i kyrkan.”

Han säger att det här arbetet inte skulle ha varit möjligt utan de personliga dagböcker och uppteckningar som har bevarats sedan kyrkans första tid. Broder Perry uppmanar nutida sista dagars heliga att göra detsamma.

”Vi är bara en länk i återställelsens historias kedja och har rätt att hämta kraft från dem som har gått före. Vi delar också ansvaret att lämna ett arv åt dem som kommer efter”, säger broder Perry.

Det är hans önskan att medlemmar och vänner till kyrkan i Europa ska läsa De heliga och ”ta med sig en önskan om att anstränga sig lite mer, vara lite bättre och att hämta kraft ur de insatser andra har gjort i det förgångna”, säger broder Perry. ”Kyrkans tillstånd i Europa i dag är i mångt och mycket ett resultat av dem som har gått före. De övervann stereotyper, byggde byggnader, berättade om evangeliet, skrev artiklar i tidningen, och alla dessa insatser har fortsatt att forma kyrkan och den plats den har i samhället i dag.”

James Perry Image 02
James Perry Image 02
James Perry med sin familj.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

För dem som vill läsa ”De heliga” volym ett och två finns tryckta upplagor att köpa i distributionscentren nära sista dagars heliga tempel eller på nätet i kyrkans nätbutik (på 14 olika språk). Serien finns också gratis i Evangeliebiblioteket och i andra format här. Läsartips: en tempelinvigning avslutar varje bok i serien, nämligen Nauvoo tempel i volym ett, Salt Lake-templet i volym två och Schweiz tempel i volym tre.

Dessutom ska sex berättelser som broder Perry har forskat fram och skrivit ner publiceras varje månad i kyrkans nyhetsrum över hela Europa. De här artiklarna framhäver de insatser som sista dagars heliga gjorde för att lägga kyrkans grund i Europa. Serien heter ”Milstolpar och mirakel: arvet från sista dagars heliga i Europa”, och inleds med ”Arthur Winter: en av Storbritanniens största gåvor till kyrkans verk”.

Om James Perry, fil.dr, FHEA

James Perry blev medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i England när han var en ung man. Två år efter sitt dop verkade han som heltidsmissionär i Englandmissionen Manchester. Han kände sig hedrad att få tjäna i områden där sista dagars heliga missionärer och medlemmar hade bott under kyrkans första tid.

Efter sin mission studerade broder Perry vid Lancaster University och fick en grundexamen och en masterexamen samt blev filosofie doktor. Han är medlem i the Higher Education Academy och var tidigare forskare och biträdande lektor vid Lancaster University, samt chef för studievägledningsteamen vid Newcastle College.

Broder Perry är heltidsanställd av kyrkan som författare och historiker och tjänar för närvarande som grenspresident i norra England där han bor med sin hustru och sina två barn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.