Pressmeddelande

#Beredd

”Men om ni är redo ska ni inte frukta.” (L&F 38:30)

Strax före jul presenterade Hjälpföreningens presidentskap i Trollhättans församling förslag till 2022 års målsättningar för systrarna. Vi kände alla att vi skulle fokusera på hemberedskap och det budskap om timlig beredskap, med tillhörande handledning, som vår kyrka presenterade 2021 (se länk i slutet av artikeln).

Vår profet citeras i inledningen: ”I årtionden har Herrens profeter enträget manat oss att lagra mat, vatten och ekonomiska reserver för tider av nöd. … Jag uppmanar er bestämt att vidta åtgärder för att förbereda er timligt.” – President Russell M. Nelson

Det tog vi på allvar.

Vår första aktivitet för året blev ett risktagande med tanke på pandemin. En inspirerande beredskapsdag med undertexten ”se, smaka och pröva (och ta med hem)”. En dag för hela församlingen. Skulle den gå att genomföra den sista lördagen i februari? Inte kunde vi ana att ett krig i Europa just skulle ha startat. Sagt och gjort…

26 februari samlades vi, ett femtiotal, för att lära och dela med oss till varann. Flera olika teman var framdukade:

  • Odla i trädgård och lägenhet
  • Torka livsmedel och vacuumpacka
  • Packa i mylarpåsar och förläng hållbarheten
  • Vatten
  • Beredskapsutrustning
  • Krislåda, vad kan den innehålla?
  • Mat för en vecka
  • Mat i kris (vad är enkelt att tillaga?)
  • Bokbord och tips

Alla familjer fick också en egen ”Handledning för timlig beredskap” för att sedan kunna utgå från sina behov och förutsättningar. Då vi på dessa få timmar endast hann med att ge ett smakprov på varje tema kommer vi sedan att under året att djupdyka ned i varje tema, med början på kommande lördag då den som vill kan komma till kapellet och packa i mylarpåsar tillsammans. Allting är roligare när vi gör det tillsammans.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.