Pressmeddelande

Kyrkans medlemmar i Europa ger flyktingar hjälp och stöd

Alla länder i området Europa har deltagit i hjälparbetet sedan krisens första dag

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i området Europa deltar aktivt i hjälparbetet som svar på den flyktingkris som orsakas av den pågående väpnade konflikten på kontinenten. Som tidigare nämnts i ett officiellt uttalande har kyrkan från konfliktens första början engagerat sig och hjälper direkt genom dess medlemmar och tillsammans med andra hjälporganisationer.

Ukraine crisis 01
Ukraine crisis 01
En lastbil lastas med hjälpartiklar som samlats ihop av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Frankfurt, Tyskland. Förnödenheterna levererades till flyktingar i Ungern och Rumänien.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kyrkans medlemmar undervisas regelbundet om att bli oberoende och att vara förberedda för att hjälpa till i krissituationer. De undervisas också om att följa Jesu Kristi exempel. Han uppmanade alla att anstränga sig för att hjälpa fattiga och behövande. Äldste Massimo De Feo, kyrkans ledare i Europa, bekräftar att vi alla genom att hjälpa andra kan finna större styrka och mening. ”När man tjänar sin nästa är man i Herrens tjänst, och man lär känna Frälsaren bättre. Genom att ge till andra finner vi personlig förnyelse och styrka.”

En annan aspekt som bidragit till det snabba svaret är det faktum att vissa av kyrkans medlemmar i Europa själva har ett ’flyktingarv’. Att hjälpa människor i en liknande situation ligger dem varmt om hjärtat. Redan från första dagen organiserade sig församlingar i Europa i beredskapskommittéer och började skicka välbehövd hjälp. Manliga och kvinnliga ledare för kyrkan i Europa – som kallas områdessjuttio respektive områdesrådgivande för organisationer – började samordna lokala insatser för att se till att den hjälp som gavs var anpassad till de verkliga behoven på marken. Presidentskapet för området Europa leder samordningsarbetet på områdesnivå, och lokala ledare samordnar och ger råd i sina respektive länder. Det är underförstått att samordningen av hjälparbetet kommer att fortsätta under en längre tid.

Julia Wondra, som kommer från Österrike och vars ämbete som områdesrådgivande för organisationer innebär att hon verkar i flera länder i Europa, nämnde hur villiga kyrkans medlemmar och andra är att hjälpa till. ”Kärleken och önskan att hjälpa är överväldigande. Människors hjärtan närmar sig varandra. Barn och familjer i Storbritannien skickar upplyftande och hoppingivande budskap via sociala medier till familjer som har det svårt. Systrar från Hjälpföreningen (kyrkans kvinnoorganisation) i Polen och Rumänien kommer ständigt med filtar, blöjor, mediciner och annat till de nödställda. De är verkligen en hjälpande förening”, fastslår hon.

Ett enkelt exempel på den första hjälpinsats som gjordes av kyrkan med tillgängliga medel skedde i Berlin precis i början av den nuvarande krisen. Unga heltidsmissionärer för kyrkan som verkade i området skickades till tågstationer överallt i staden, där de hade skyltar som visade vilka språk de talade och kunde börja hjälpa dem som kom från krigsområdet att orientera sig, hitta fortsatt transport, förstå vilken sorts hjälp som finns att få, med mera.

Ukraine crisis 02
Ukraine crisis 02
Missionärer för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ger hjälp och orienterar flyktingar som kommer till Berlin.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Några dagar senare åkte två lastbilar, fyllda med förnödenheter som förberetts av kyrkan, från Frankfurt am Main till Ungern och Rumänien. Det som skickades var bland annat 1 000 sovsäckar, 500 tältsängar (bärbara sängar) och tio tält som ska delas ut till flyktingar som kommer till dessa länder. Utdelandet av materialet samordnas av Latter-day Saint Charities. Materialet delas ut genom ett flertal ideella organisationer som redan finns på plats, nämligen Malteserorden och Röda korset i Ungern samt Jesuitordens flyktingtjänst i Rumänien.

Ukraine crisis 03
Ukraine crisis 03
Missionärer för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ger hjälp och orienterar flyktingar som kommer till Berlin med tåg.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Christian Ottiker, som står i spetsen för välfärds- och oberoendeinsatser i Europa, förklarar att ”Latter-day Saint Charities i nuläget är aktivt involverat i humanitära insatser med samarbetspartners och större ideella organisationer i Ukraina, Moldavien, Polen, Slovakien, Rumänien och Ungern för att medverka i dessas insatser för att snabbt ge humanitär hjälp till de nödlidande”. Han försäkrar att kyrkan är mycket angelägen om att hjälpa de nödlidande och att Latter-day Saint Charities är aktivt engagerat i dessa insatser. ”Medlemmar över hela världen uppmuntras att som kyrkliga grupper eller grannskap engagera sig i aktiviteter som de tror skulle kunna vara till hjälp i situationen”, säger han.

Över hela Tyskland har medlemmar i kyrkan i flera stavar (motsvarar ett stift) organiserats uppemot 1 200 sängplatser som står redo att ta emot dem som drivits bort av konflikten, oavsett om de är medlemmar i kyrkan eller inte. Dessa kostnadsfria sängplatser finns i kyrkans medlemmars hem och finns tillgängliga både kortsiktigt och långsiktigt.

Ukraine crisis 04
Ukraine crisis 04
Förnödenheter till flyktingar förbereds för att lastas på en lastbil som körs till Ungern och Rumänien. Latter-day Saint Charities, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas humanitära arm, inhandlar och lagrar vissa av förnödenheterna och samordnar leveransen med andra humanitära organisationer som ger hjälp på plats.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I Polen tog omkring 200 medlemmar i fem grenar (mindre församlingar) i kyrkan kontakt med varandra och med personer utanför kyrkan samt grannar och kunde tillsammans erbjuda 140 sängplatser för behövande. 86 av dessa finns i staden Kraków. En av de personer som fått en av dessa sängplatser är en kvinna som inte är medlem i kyrkan och som är gravid i nionde månaden. Hennes man, som är medlem i kyrkan, är fortfarande kvar i deras hemland.

Polen tros bli det land i Europa som får ta emot den största mängden flyktingar. David Chandler, president för Polenmissionen Warszawa, sa att ”polackerna, kanske mer än någon annan nation på jorden, förstår den tragedi som sker. Deras oövervinnerliga anda och orubbliga hängivenhet i att hjälpa varandra under tider av krig och prövningar har gett dem möjlighet och förberett dem för att hjälpa sina ukrainska bröder och systrar som sökt skydd i Polen. Med ojämförlig empati har de besvarat kallet att ge känslomässig, fysisk och andlig lättnad till dem som söker skydd. Deras gemensamma insatser har närt en djup känsla av enighet som både är påtaglig och inspirerande när de följer Frälsarens exempel, han som ’gick omkring och gjorde gott … för Gud var med honom’ (Apostlagärningarna 10:38).”

Många av kyrkans församlingar i Österrike, Tyskland och Schweiz förbereder sig för att ge direkt stöd till kyrkans församlingar i Polen som ligger nära den östra landsgränsen, så att de kan vara så förberedda som möjligt för den förväntade kraftiga ökningen av antalet flyktingar som kommer till dessa områden.

Peter Huber från Prattelns församling i Berns stav i Schweiz är medlem i det beredskapsråd som organiserats i området Europa. Detta råd, som består av ett antal olika lokala kommittéer, hjälper till att samordna kyrkans hjälpinsatser i området. Medlemmar i kyrkan i flera länder deltar på volontärbasis i dessa kommittéer. Peter Huber är en av dessa volontärer. Han reflekterar över den hjälp kyrkans medlemmar i varje församling och på varje plats kan ge. ”Kyrkan varken måste eller kan lösa alla problem vi står inför. Men det finns fortfarande många luckor där lokala medlemmar kan ge snabb hjälp. Därför är det oerhört viktigt att engagera och samordna insatserna med lokala hjälporganisationer, att hjälpa grannar samla ihop material och förnödenheter som kan skickas senare, och sedan måste vi se inom vilka andra områden vi kan vara till hjälp.”

Ukraine crisis 05
Ukraine crisis 05
Medlemmar och ledare i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga från ett flertal länder i området Europa träffas på distans under beredskapskommitténs dagliga möte.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I Prag, Tjeckiens huvudstad, beslöt sig både personal och elever vid Cumorah Academy, en ideell stiftelse som utnämnts till kyrkans centrum för tjänande i samhället, också för att ta emot flera flyktingar och ge dem ett tillfälligt boende. Hittills har cirka 15 platser använts, och ytterligare 20 platser förväntas fyllas inom de närmsta fyra dagarna. Cumorah Academy tillhandahåller också ekonomisk hjälp – från dess sponsorer – till många andra flyktingar som kommer till landet. Eftersom de flesta av lärarna är kunniga inom sina expertområden erbjuder de sin tid och kunskap för att sätta flyktingar i kontakt med andra internationella organisationer som kan ge långsiktiga lösningar på deras behov. De erbjuder också hjälp för psykisk ohälsa och organiserar volontärer som bor i USA och planerar att komma till Europa för att hjälpa till i flyktingkrisen.

Tack vare kyrkans missionärsprogram tar många före detta missionärer som verkade i Östeuropa åter kontakt med sina missionärskollegor och finner tillsammans sätt att omplacera flyktingar i Tyskland och andra europeiska länder. De talar de språk som talas i de länder som påverkas mest, och det är en mycket användbar förmåga för att identifiera de mest överhängande behoven och nödsituationerna.

I Ukraina stöttar medlemmar i presidentskapet för Kievs stav kyrkans medlemmar som bor inom stavens gränser. Kommunikationen mellan ledare och medlemmar är välorganiserad där. Medlemmarna i stavspresidentskapet kör omkring hela dagarna för att leverera välbehövliga förnödenheter till enskilda personer och familjer. Liksom i många andra initiativ gör samordningen av kyrkans medlemmar över gränserna i Europa all skillnad i världen. I just detta specifika fall kommer stödet till Kievs stav direkt från Wiens stav i Österrike. Insamlandet och organiserandet av material och förnödenheter samordnas av medlemmar i denna stav, och dessa artiklar skickas sedan till kyrkans ledare i Kiev för att delas ut bland medlemmarna där.

Situationen förändras timme för timme och medlemmar i kyrkan i området Europa uppmuntras att donera till och samarbeta med organisationerna i deras egna länder, samt att i möjligast mån undvika att åka till de områden som ligger närmare konfliktområdet. Medlemmar i kyrkan i Europa uppmuntras också att be och fasta under en hel dag, söndagen den 6 mars 2022. Andra medlemmar världen över som vill hjälpa till uppmuntras att göra det genom sina respektive församlingar eller genom att donera pengar till kyrkans humanitära hjälpfond, som används för att möta denna och andra kriser.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.