Pressmeddelande

1995-2005

Under det senaste decenniet --- sedan president Gordon B Hinckley och hans rådgivare blev första presidentskapet den 12 mars 1995, har kyrkan haft framgång inom många områden, däribland följande:

Milstenar och tillväxt: Den 28 februari 1996 var det fler medlemmar i kyrkan som bodde utanför än i Förenta staterna. I januari 1997 döptes den hundratusende medlemmen i Afrika. Kyrkan uppnådde 10 miljoner medlemmar i november 1997, 11 miljoner medlemmar i september 2000 och 12 miljoner medlemmar i januari 2004. Och i september 2000 hade kyrkan fler icke engelsktalande medlemmar än engelsktalande.

Första presidentskapet såg till kyrkans framtida behov och invigde ett nytt konferenscenter med 21 000 platser år 2000. De har samtidigt arbetat för att bevara det förgångna och gjort omfattande förbättringar av kyrkans historiska platser i Palmyra, New York; Kirtland, Ohio; Nauvoo, Illinois; Omaha, Nebraska och i Saltsjödalen.

Det förnämsta arbetet som första presidentskapet utfört kan inte mätas i milstenar, byggnader eller antal, utan i kyrkans medlemmars liv. Sedan president Hinckley blev kyrkans president har han bett varje sista dagars helig att söka hjälpa nya medlemmar. Under generalkonferensen i april 2004 rapporterade president Hinckley att kyrkan fortsätter att växa och behålla sina medlemmar.

"Överallt finns det stor verksamhet och stor entusiasm. Vi har starka och dugliga ledare över hela världen som ger av sin tid och sina medel för att föra verket framåt."

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.