nyhetsartikel

”Stödverksamhet” ska ersätta hemlärar- och besöksverksamheten

Unga kvinnor i åldrarna 14-18 år får fler möjligheter att tjäna

President Russel M. Nelson tillkännagav i söndags att kyrkans program för hemlärar- och besöksverksamhet ska ersättas med ”stödverksamhet” – en samordnad, mer personanpassad verksamhet.

Den här satsningen leds gemensamt av lokala församlingars presidentskap för äldstekvorumet (vuxna män) och Hjälpföreningen (vuxna kvinnor), och är liksom söndagseftermiddagens tillkännagivande om sammanslagningen av äldstekvorumen och högprästernas grupper en del av en större satsning för att förenkla och förbättra tjänandet i kyrkan.

Till skillnad från de tidigare programmen för hemlärar- och besöksverksamhet innefattar inte stödverksamheten ett månatligt budskap i kyrkans tidskrifter och inte heller föreskrivna sätt att hålla kontakt, såsom hembesök eller personliga träffar varje månad, även om besök är viktiga närhelst de är möjliga. Den nya metoden fokuserar på flexibilitet med avseende på behov och omständigheter hos enskilda individer i hela världen, tillsammans med personliga intervjuer mellan ledare och vanliga medlemmar om behov hos enskilda och familjer.

Generalpresidenten för Hjälpföreningen i kyrkan, Jean B. Bingham, talade senare på samma möte och berättade att den nya stödverksamheten innefattar unga kvinnor i åldrarna 14-18 år som får delta tillsammans med systrar i Hjälpföreningen på samma sätt som unga män i åldrarna 14-18 år i många år har deltagit tillsammans med vuxna män.

”Den här möjligheten att vara med och bygga Guds rike blir till enorm nytta för de unga kvinnorna och förbereder dem för att uppfylla sina roller som ledare i kyrkan och samhället och som bidragande partners i sina familjer” sa syster Bingham. ”Som syster Bonnie L. Oscarson sa igår: ’De vill tjäna. De behöver få veta att de är uppskattade och behövs i frälsningsarbetet.’”

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum talade också på söndagens eftermiddagsmöte om kyrkans nya stödverksamhet.

”Vi har ett himlasänt tillfälle här att uppvisa en gudstjänst som är ren inför Gud – att stödja änkan och den faderlöse, den gifta och den ensamstående, den starka och den förtvivlade, den betryckta och den robusta, den glada och den ledsna – kort sagt oss alla, var och en av oss, för vi behöver alla känna vänskapens varma hand och höra någon fast förkunna tron”, sa äldste Holland. ”Vår bön i dag är att varenda man och kvinna ska gå hem från den här konferensen än mer beslutsam att av hjärtat bry sig om andra.”

Dessa anpassningar i kyrkans tjänandeverksamhet kommer att införas av lokala ledare så snart som möjligt. Mer information finns på ministering.lds.org och i frågor och svar för medlemmar på sju sidor (engelska).

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.