Pressmeddelande

President och syster Nelson åker på världsomfattande rundresa

Äldste och syster Holland åker också med på besök i åtta städer

Som tillkännagavs i februari ska president Russell M. Nelson i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och hans fru Wendy tillsammans med äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum och hans fru Patricia besöka Europa, Afrika och Asien i april. Ledarna för det världsomspännande trossamfundet ska enligt planerna lämna Salt Lake City och besöka åtta städer på elva dagar under tiden 10–23 april 2018.

Möten med medlemmar och missionärer samt andra besök har schemalagts på följande platser:

Torsdagen den 12 april
London, England

Ett möte hålls i London torsdagskvällen den 12 april och direktsänds till möteshus i
Storbritannien och på Irland. För det här evenemanget krävs biljett, och biljetterna delas just nu
ut. Kyrkan har omkring 186,000 medlemmar i Storbritannien och nästan 4 000 medlemmar på
Irland. De första missionärerna som kyrkan sände utomlands skickades till England 1837, bara
sju år efter det att kyrkan hade grundats. I dag finns det nästan 512 000 sista dagars heliga i
Europa.

Lördagen den 14 april
Jerusalem, Israel

En konferens hålls med sista dagars heliga i det Heliga Landet. Kyrkan har fyra församlingar
med cirka 260 medlemmar i Israel. I Jerusalem ligger också Brigham Young-universitetets
Jerusalemcenter
. Besök till Jerusalems historiska platser är också inplanerade.

Måndagen den 16 april
Nairobi, Kenya

Kyrkoledarna deltar i ett möte som sänds till alla kyrkans församlingar i Kenya. De första
afrikanska nyomvända i Kenya döptes 1979. I dag finns det över 13 000 medlemmar i Kenya.
Kyrkans medlemsantal växer i Afrika, där omkring 540 000 medlemmar bor.

Tisdagen den 17 april
Harare, Zimbabwe

Möten med missionärer och medlemmar hålls i Zimbabwe. Ett andligt möte sänds till alla sista
dagars heliga församlingar i detta afrikanska land.
Nästan 30 000 sista dagars heliga kallar Zimbabwe sitt hem. Missionsarbetet inleddes i
dåvarande Sydrhodesia i början av 1930-talet.

Torsdagen den 19 april
Bengaluru, Indien

Kyrkans ledare träffar medlemmar och missionärer i Indien. Över 13 000 medlemmar i över 40
församlingar bor i Indien. Inofficiellt missionsarbete i Indien går tillbaka till 1850-talet. Det
första möteshuset i Indien invigdes i februari 2002.
Det finns över 1,1 miljoner sista dagars heliga i Asien.

Fredagen den 20 april
Bangkok, Thailand

Ett möte hålls för medlemmar i Thailand. Tillstånd gavs till regelbundna gudstjänster 1961, och
President Gordon B. Hinckley invigde landet för evangeliets predikande i november 1966. Fler
än 21 000 sista dagars heliga bor i Thailand, där det finns 40 församlingar.

Lördagen den 21 april
Hongkong

Ett möte med sista dagars heliga har planerats i Hongkong. Missionärernas huvudkontor
etablerades i Hongkong 1949. Där finns det nu nästan 25 000 medlemmar i 41 församlingar. Ett
tempel stod klart 1996.

Söndagen den 22 april
Honolulu, Hawaii, USA

Den världsomfattande rundresan avslutas på Hawaii med ett möte på Brigham Young
University–Hawaii i Laie. I delstaten Hawaii finns 74 000 mormoner och två tempel, det ena i
Laie på ön Oahus norra strand och det andra i Kona på ön Hawaii.

MormonNewsroom.org rapporterar om de här historiska händelserna med video och foto.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.