nyhetsartikel

Äldste Nelson träffar hundratals medlemmar i Tyskland och Italien

I München, lördagen den 8 juni 2013, utbildade äldste Russell M Nelson kyrkliga lekmannaledare från södra Tyskland, Österrike och tyska Schweiz. Följande dag deltog han i en konferens som hölls i München för medlemmar och vänner från södra Bayern och talade till de trofasta under en speciell samling i Padova i nordöstra Italien.

Under sin resa åtföljdes äldste Nelson av ett flertal ledare i kyrkan: Äldste Ulisses Soares i de sjuttios presidentskap, äldste Patrick Kearon i presidentskapet för området Europa och äldste Christian Fingerle, en områdessjuttio.

"Kyrkans medlemmar kom förberedda; de tog med sig sina vänner och alla välsignades. De som träffade och undervisades av äldste och syster Nelson talade om att ha blivit upplyfta och att ha fått svar på sina frågor. Det var en förmån för mig att få se tron hos de som kom och att få se deras övertygelse om att agera på det som de upplevde", sa äldste Kearon.

Utbildningsmötet i München inkluderade dem med ledarskapspositioner i stavarna München, Stuttgart, Zürich, Sankt Gallen, Bern, Salzburg och Wien. Samtidigt hölls ett särskilt möte för kvinnliga medlemmar från samma platser. Stavar utgörs av ett flertal kyrkliga församlingar i ett givet geografiskt område.

Andra kyrkoledare kommenterade känslan från konferensen också. "Som far rördes jag särskilt av äldste Nelsons besök. I hans tal så betonade han de enkla Kristuslika principer som vi, som föräldrar, får lära våra barn. Äldste Nelson uttryckte en önskan att alla barn skulle kunna få komma ihåg deras fäders röst som läste de heliga skrifterna högt för dom." sa Michael Auras, president för Münchens stav.

Samma kväll kom medlemmar i Wiens stav i Padova samman för att lyssna till äldste Nelson.

Russell M Nelson, som är en internationellt ryktbar kirurg och medicinsk forskare, inröstades som  medlem av de tolv apostlarnas kvorum den 7 april 1984. Han finns upptagen i Who's Who in the World, Who's Who in America och Who's Who in Religion. De tolv apostlarnas kvorum är en av kyrkans högsta styrande enheter. Förutom deras främsta ansvar att vara särskilda vittnen om Kristi namn för världen, har apostlarna tillsyn över den globala kyrkans utveckling.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.