Pressmeddelanden

Äldste Dallin H Oaks hedras för främjande av religionsfrihet

När äldste Dallin H. Oaks, medlem i de tolv apostlarnas kvorum, talade till vad han betecknade som den mest inflytelserika åhörarskara som han någonsin talat till om detta ämne, uppmuntrade han människor av alla trosinriktningar att gå samman och ”vandra skuldra vid skuldra på samma väg” i stärkandet och försvarandet av religionsfriheten (se full text på engelska).

”Det fria utövandet av religion är den grundläggande medborgerliga rättigheten eftersom tro på Gud och hans lärdomar och det aktiva utövandet av religion är livets mest fundamentala vägledande realiteter”, sade äldste Oaks.

 

Äldste Oaks talade på torsdagen i New York City inför mer än 500 personer, däribland religionsledare från många olika trosuppfattningar.  Evenemanget är en årlig prisceremoni vilken sponsras av Becket Fund for Religious Liberty, en allmän intresseorganisation vars mål är att skydda det fria utövandet av religiösa traditioner.

Äldste Oaks förlänades den prestigefyllda Canterbury-medaljen för sitt livslånga tjänande i främjandet av religionsfrihetens sak.  Medaljen uppmärksammar personer som visar mod i att försvara religionsfrihet och har namngetts efter Canterburykatedralen, där Thomas Becket stod som försvarare för religionsfrihet mot kung Henry II.

Kardinal Francis George, Chicagos ärkebiskop, överlämnade priset till äldste Oaks. ”I kväll, kära vänner, hedrar vi en av de stora försvararna av religionsfriheten i vår lag”, sade kardinal George.  ”Under de senaste åren har katoliker och medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga allt oftare stått sida vid sida i det offentliga rummet för att försvara mänskligt liv och värdighet.  Det är genom detta samarbete om gemensamma principer och frågeställningar som jag har lärt känna [äldste Oaks].” Kardinal George tillade att det är män som äldste Oaks som gör det möjligt för honom att ”förbli hoppfull tillsammans med er om en framtid för religiös frihet i Amerika”.

I en intervju uttryckte professor Robert P. George vid Princeton, verksam vid Becket Fund Board of Directors, liknande åsikter. Han kallade det för ”en mycket speciell kväll eftersom vi hedrar en man — inte bara en ledare för de sista dagars heliga, utan en amerikansk ledare”. Robert George framhöll äldste Oaks som ett exempel för ”människor som mig själv, katoliker och protestanter, människor från andra trosuppfattningar som ser upp till Dallin Oaks inte bara för hans enastående urskillningsförmåga och ledarskap som jurist, utan också för hans stora kärlek till Gud och det storslagna vittnesbörd han ger som en gudsman”.
Äldste Oaks berättade för de närvarande att under de sista femtio åren har vetenskapsmän lagt märke till att religionens betydelse har minskat i amerikaners liv.  ”Under samma period har rätten till fritt utövande av religion tyckts minska i allmänhetens ögon”, sade han.  ”Den är förvisso under starkt tryck från politisk korrekthet, som vill ersätta den med andra prioriteringar.”

Han förklarade att ”i det långa loppet måste religionsfrihetens vitalitet förlita sig på allmän förståelse och stöd”. Han uttryckte oro för att nyligen gjorda enkäter visar att den befolkning som är minst mån om religionsfrihet i Amerika är personer under 30 år, varav bara ett litet procenttal tror att restriktioner inom religionsfrihet kommer att öka under de nästkommande fem åren.  ”Vi måste ge större uppmärksamhet åt utbildning av det uppväxande släktet”, sade han.

 

Uppmuntrande tecken för försvaret av religionsfrihet
Äldste Oaks sade att även om det finns nedslående trender för religionsfriheten så finns det också uppmuntrande tecken, i vilket ingår framgångsrikt arbete av Becket Fund for Religious Liberty och försvarare från många inflytelserika religiösa ledare, däribland U.S. Conference of Catholic Bishops och pastor Rick Warren, som äldste Oaks citerade: ”Religionsfriheten kommer att bli nästkommande decenniums medborgarrättsfråga.”

Äldste Oaks sade också att det finns uppmuntrande tecken på att den amerikanska allmänheten vaknar upp inför betydelsen av att stärka religionsfriheten, vilket inbegriper en nyligen gjord studie som visar att en fjärdedel av alla amerikaner anser att det som är mest hotat i det första tillägget i den amerikanska konstitutionen är religionen.

William P. Mumma, president för Becket Fund, sade i en intervju att han är optimistisk om religionsfrihetens sak tack vare ansträngningarna att främja goda relationer mellan de olika trosåskådningarna från mormoner och medlemmar i andra kyrkor.

”Mormonkyrkans och den katolska kyrkans erfarenhet är att de verkligen återspeglar vad som händer i landet i stort”, sade Mumma före middagen i samband med överlämnandet av utmärkelsen. ”Vem kunde föreställa sig för 15, 20 år sedan att kardinal Dolan och medlemmar i Jesu Kristi Kyrka skulle ha regelbundna möten, vara vänligt inställda och samarbetsvilliga.  Vi har en gemensam strävan, vilken i huvudsak är att försvara religionsfriheten.  Inte bara för katoliker och mormoner, utan för alla amerikaner.  Det är verkligen en optimistisk inriktning.”

Till följd av hotet mot religionsfrihet över hela världen sade George att det är viktigt att komma ihåg att religionsfrihet är ”en mycket dyrbar frihet, det var en svårvunnen frihet och det är en frihet som alltför lätt kan gå förlorad, undergrävas och offras för andra syften och målsättningar. Så vi behöver vara mycket vaksamma.”

Religionsfriheten är avsedd för alla religiösa människor, och det är viktigt att tolerera motstridiga uppfattningar
Med tanke på det stora och växande antalet människor som identifierar sig som religiösa men som inte är inte knutna till någon speciell församling sade äldste Oaks: ”Religionsfriheten får inte betraktas som någonting som bara främjar kyrkors och synagogors intressen. Den måste ses som ett skydd för religiösa människor, oavsett om deras tro utgörs av medlemskap eller beteende.”

Äldste Oaks vädjade till religiösa människor och institutioner att ”att insistera på vår konstitutionella rättighet att utöva vår tro och höja vårt samvetes röst i det offentliga rummet och i rättvisans korridorer”. Han påminde också religionsfrihetens försvarare att följa Jesu Kristi exempel genom att alltid minnas att ”sanningen i vår sak inte befriar oss från vår plikt att visa tolerans mot dem som är annorlunda”

Se en fullständig text av äldste Oaks tal (engelska), och nerladdningsbara filmklipp av evenemanget (engelska).

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.