nyhetsartikel

Äldste Dale G. Renlund besöker Sverige

Äldste Dale G. Renlund, medlem i de tolv apostlarnas kvorum, som är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas näst högsta styrande organ, besökte Sverige den 28 och 29 april tillsammans med sin fru, Ruth Lybbert Renlund. Han talade till kyrkans ledare, missionärer och medlemmar vid ett möte i Stockholm som sändes via webbsändning till uppskattningsvis 1500 personer.

 

Med en svensk mor och en finlandsvensk far är äldste Renlund kyrkans första apostel som vuxit upp i ett svensktalande hem. Vid 19 års ålder tjänade äldste Renlund som heltidsmissionär för kyrkan i Sverige.

I sitt budskap till kyrkans medlemmar i Sverige sa äldste Renlund:

”Tvivel är inte en föregångare till tro”. Han uttryckte vikten av att söka sanning istället för att bekräfta eller söka upp tvivel. Ett återkommande tema i hans undervisning var sambandet mellan tro och tvivel. Att ha frågor är inget problem om man har ett öppet sinne och rätt attityd när man söker sanning.

Äldste Renlund betonade också att allt bör göras med kärlek och tålamod gentemot de människor vi har omkring oss. ”Jag bär vittne om Kristus enastående medkänsla och omsorg om alla jordens barn.”

Efter att ha tagit läkarexamen vid University of Utah, fortsatte äldste Renlund att studera medicin och forska vid Johns Hopkins Hospital. Han var lärare i medicin vid University of Utah och medicinsk chef för hjärttransplantationsprogrammet vid Utah Transplantation Affiliated Hospitals (UTAH). Äldste Renlund blev medlem i de tolv apostlarnas kvorum i oktober 2015.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.