Pressmeddelande

Kyrkan publicerar berättelser om de tidiga heliga

De första kapitlen publiceras online och i kyrkans tidskrifter

Det första bandet i en ny serie böcker om viktiga händelser i mormonernas historia blir tillgängliga för allmänheten nu i sommar. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ger ut ett verk i fyra band med titeln ”De heliga: Berättelsen om Jesu Kristi kyrka i de sista dagarna.”

 

”Den här nya historien innehåller berättelser”, säger äldste Steven E. Snow, generalauktoritetssjuttio samt kyrkans historiker och skrivare. ”Den omfattar tiden från före den Första synen fram till vår tid och är skriven i litterär form så att de flesta medlemmar i kyrkan ska finna den engagerande och mycket lättläst.”

De tre första kapitlen i boken har redan publicerats i kyrkans tidskrifter ”Ensign” och ”Liahona” samt på kyrkans historiska webbplats (engelska). De åtta första kapitlen kommer i serie på det här sättet och blir tillgängliga på 47 språk. Hela boken blir tillgänglig på 14 språk senare i år. Läsarna kommer också att finna innehållet i delen om kyrkans historia i appen Evangeliebiblioteket.

Boken innehåller sanna berättelser om de kvinnor och män som ägnade sina liv åt att etablera kyrkan runt hela världen. Kyrkans historiker har forskat om och skrivit varje bok, och kyrkans högre ledarskap har gått igenom manuskripten.

”Kyrkans historia hjälper oss förstå deras liv som gått före, de utmaningar och svårigheter de ställdes inför och hur de övervann dem”, förklarar äldste Snow. ”Deras berättelser är fyllda av tro och hängivenhet, mod, sorg och glädje och, återigen, många utmaningar, särskilt i kyrkans tidiga dagar, men också i dag då kyrkan introduceras i många delar av världen.”

Kyrkans ledare säger att ”De heliga” skrevs som svar på Herrens befallning att ”fortlöpande föra kyrkans uppteckningar och historia” (L&F 47:3). Projektet är den tredje gången kyrkan gett ut en historia i flera band om sitt förflutna. Joseph Smith påbörjade den första sådana historien om kyrkan på 1830-talet, som publicerades med början 1842. Kyrkans historiker B. H. Roberts publicerade den andra historien i flera band 1930.

Det första bandet av ”De heliga” med underrubriken ”Sanningens baner” berättar om Återställelsen och börjar med Joseph Smiths barndom. Den slutar med att medlemmarna tar emot tempelförrättningarna i Nauvoo tempel 1846. Band två, ”Ingen gudlös hand” omfattar de heligas utmaningar då de samlas i västra Förenta staterna och slutar med invigningen av Salt Lake-templet 1893. Band tre, ”Kraftfullt, ädelt och oförskräckt” fokuserar på kyrkans globala tillväxt och slutar med invigningen av templet i Bern, Schweiz 1955. Det fjärde bandet ”Ljudit i varje öra”, för läsaren fram till nutid, när tempel finns över hela världen.

”Människor gör uppoffringar för att ansluta sig till kyrkan och förändra sina liv och bli aktiva medlemmar”, tillägger äldste Snow. ”Så de här berättelserna är viktiga för att hjälpa oss i dag minnas att vi också kan övervinna svårigheter. Det ger mig hopp.om att Herren kan verka genom ofullkomliga människor, till och med mig.”

Kyrkans ledare tror att de nya böckerna kommer att tilltala unga och vuxna. Detaljer och dialog i böckerna stöds av historiska källor. Läsarna finner noter i slutet av varje kapitel med hänvisningar till kyrkans uppteckningar och ytterligare resurser, såsom kompletterande uppsatser och videor, på saints.lds.org.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.