Pressmeddelande

Miljontals trofasta mormoner träffades under en världsomfattande konferens för att följa Jesus

Under den 186: e halvårskonferensen uppmanade ledare i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga trofasta medlemmar att följa Jesus Kristus och komma ihåg Guds lycksalighetsplan för alla hans barn.

Sex konferensmöten hölls den 24 september och den 1–2 oktober 2016. De sändes från det 21 000 platser stora konferenscentret i Salt Lake City och nådde uppskattningsvis miljontals människor världen över.

 

President Thomas S. Monson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, förklarade under söndagens förmiddagsmöte att Jesus Kristus är väsentlig i Guds plan för lycka och frälsning. Utan hans försoningsoffer skulle allt vara förlorat, sa president Monson.

Under samma möte uppmanade äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum lyssnarna att följa Jesus, precis som de forna lärjungarna gjorde. Han kommer aldrig att överge någon, vittnade äldste Ballard.

Tro på Jesus Kristus gör att hans efterföljare kan möta varje utmaning, sa Carole M. Stephens, första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap, under kvinnornas allmänna möte. Många andra talare under konferensen fokuserade på liknande teman.

Första presidentskapet tillkännagav förändringar i ledarskapet under lördagens eftermiddagsmöte. Äldsterna Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards och Francisco J. Viñas avlöstes som generalauktoritetssjuttio och tilldelades emeritusstatus. Bhanu K. Hiranandani i området Sydamerika Nordväst och Sandino Roman från området Mexiko tillkännagavs som områdessjuttio. Alan R. Walker, som verkar i området Mexiko, avlöstes som områdessjuttio.

Generalauktoritetssjuttio verkar i presidentskapet för de sjuttios kvorum, i områdespresidentskap och i andra administrativa funktioner på kyrkans huvudkontor. Under ledning av de tolv apostlarnas kvorum reser de ofta för att träffa och undervisa kyrkans ledare, missionärer och medlemmar i kyrkans lokala församlingar.

Generalauktoritetssjuttio har myndighet att verka var som helst i världen. Områdessjuttios myndighet är vanligtvis begränsad till det geografiska område de verkar i.

Två gånger om året samlas medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och deras vänner för att lyssna på budskap till inspiration och vägledning av generalauktoriteter och generalämbetsmän under kyrkans generalkonferens.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.