Ämne

Fastesöndagen

En söndag, vanligen den första varje månad, som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga avstår från mat och dryck under två måltider och skänker motsvarande kostnad eller mer till kyrkan för att hjälpa fattiga och behövande. Pengarna som doneras kallas för fasteoffer. Sakramentsmötet som hålls på fastesöndagarna kallas för faste- och vittnesbördsmöte och medlemmarna får då tid till att bära sitt vittnesbörd om de vill.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.