Ämne

Bistånd efter tsunami

http://www.lds.org/library/page/display/0,7098,6215-1-3213-1,00.html

  • Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skänkte omedelbar humanitär hjälp i december 2004 till de tsunamidrabbade områdena i Indonesien, Thailand och Sri Lanka. Tillsammans med Islamic Relief World-Wide skickade kyrkan mat och nödartiklar från Förenta staterna till de drabbade områdena..
  • Kyrkan fortsätter att hjälpa området genom långsiktiga hjälpprojekt. Hem, skolor, läkarstationer och moskéer har byggts med hjälp av lokala myndigheter och företag.
  • I några områden har kyrkans ledare, missionärer och medlemmar arbetat för att hjälpa personer komma tillbaka till arbetet. Yrkesfiskare, bönder och vävare har fått nödvändiga redskap som gör att de kan arbeta och sörja för sig själva, sina familjer och sina samhällen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.