Pressmeddelande

Webbplatser

Officiella nationella webbplatser för kyrkan lanserade i området Centrala Europa och Chile.

Presidentskapet för området centrala Europa tillkännagav nyligen lanserandet av officiella nationella webbplatser för kyrkan för sju europeiska länder på respektive språk. Alla webbplatser kan användas från slutet av oktober 2003.

Detta är ett viktigt steg framåt i att göra korrekt information om kyrkan tillgänglig via Internet.

Intresserade kan nu få information och lära sig mer om kyrkan på sin dator i sitt hem.

Hänvisa dina vänner, släktingar och undersökare till dessa webbsidor.

Namnen på ländernas webbplatser är:

Sverige www.jesukristikyrka.se
Norge www.jesu-kristi-kirke.no
Danmark www.mormon.dk
Finland www.mormonit.fi
Tyskland www.kirche-jesu-christi.org
Österrike www.hlt.at
Schweiz www.kirche-jesu-christi.ch
Chile www.iglesiadejesucristosud.cl

En grupp specialister på Internet och informationstjänsten från vardera av de sju länderna har arbetat på projektet under nästan två år.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.