Pressmeddelande

Webbmissionärer för Sverige

Av Arne och Gunnel Hedberg

- Vad är det som skiljer er från andra kyrkor? – Jag håller på med en skoluppgift och skulle vilja ställa några frågor om er kyrka.– Det
brinner i en av era kyrkobyggnader: kan jag få kontakt med en kyrkoledare för en intervju för TV? Detta är några exempel på frågor som ställs då vi svarar på det anvisade telefonnumret som finns på kyrkans hemsida på Internet.

www.jesukristikyrka.se finns stora möjligheter att förkovra sig i kyrkans lärdomar, att finna ytterligare länkar till andra av kyrkans hemsidor med skilda specialiteter och att hålla sig a jour med vad som händer i kyrkan i Sverige och i världen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.